Thomas Kazen

Thomas Kazen

Thomas Kazen

Professor, pastor i Equmeniakyrkan
thomas.kazen@ehs.se
08-564 357 15

Professor i bibelvetenskap
CV
Publikationsförteckning
Forskningsområden

Jag arbetar på EHS som lärare i Nya testamentet sedan 2002 och sedan 2010 som professor i bibelvetenskap (kallades tidigare exegetisk teologi). Min forskarutbildning gjorde jag i Uppsala, där jag även undervisade en del på grundutbildningen vid Teologiska institutionen.

På EHS har jag undervisat i de flesta nytestamentliga kurser, såväl språkkurser och textkurser som tematiska kurser. Numera handlar hälften av min tjänst om forskning och jag har också ansvar för forskarutbildningen i bibelvetenskap som börjar hösten 2017. Under läsåret 2012-2013, samt våren 2014, var jag gästforskare i Cambridge.

I min forskning har jag särskilt intresserat mig för frågor om den historiske Jesus och den judiska miljön, tidigkristen kristologi,  det omdiskuterade människosonsbegreppet, apokalyptik och apokalyptiskt språkbruk, mötet mellan en modern världsbild och den kristna tron, samt förstås, det mesta som har med rituella orenhetsföreställningar att göra. Min avhandling handlade nämligen om Jesus förhållningssätt till samtida renhetslagar: Jesus and Purity Halakhah: Was Jesus Indifferent to Impurity?, 2002, nytryck 2010. Jag har sedan dess publicerat ytterligare en bok om renhetsföreställningar, Issues of Impurity in Early Judaism, 2010.

Frågor om kult och rit, liksom frågor om kropp och moral har kommit att intressera mig allt mer under senare år och bland annat lett till forskningsprojekt kring emotioner och användning av metoder och perspektiv från ett forskningsfält som kallas kognitiv religionsvetenskap. Jag har bland annat använt mig av kognitionsvetenskapliga utgångspunkter för att analysera olika emotioners roll i bibliska lagtexter. I boken Emotions in Biblical Law: A Cognitive Science Approach, 2011, analyserar jag avsmak, empati, fruktan och rättvisekänsla i Moseböckernas lagsamlingar. Jag har också publicerat artiklar där jag använder kognitionsvetenskapliga perspektiv för att tolka såväl judiska renhetsföreställningar som nytestamentliga texter. Mellan 2017 och 2021 arbetar jag tillsammans med min kollega Rikard Roitto med ett större projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, som handlar om att med socialvetenskapliga och kognitiva metoder och perspektiv analysera och jämföra ideal, riter och praktiker kring förlåtelse, hämnd och försoning i tidig judendom, den framväxande kristna rörelsen, samt i grekisk-romersk kultur.

Min senaste bok, 2013, handlar om konflikterna mellan Jesus och hans meningsmotståndare kring uttolkning och tillämpning av lagen: Scripture, Interpretation, or Authority? Tracing Motives in Jesus’ Conflicts on Legal Issues. Jag har också skrivit en populärvetenskaplig bok på svenska om synen på samkönad sexualitet i Bibelns värld, En hiskeligt hierarkisk historia: om samkönad sex i bibeln och antiken, som kommer ut inom kort. Jag håller också på med ett projekt om apokalyptiskt språk och vilken betydelse och funktion ett sådant språkbruk har i Jesustraditionen. Verktygen hämtas dels från religionsfilosofiska teorier om förhållandet mellan myt och språk, dels från en metaforteori som kallas ”conceptual blending”. Förhoppningsvis blir även det en bok med tiden.

Förutom böcker har jag skrivit ett 50-tal artiklar och diverse bokrecensioner. Om du vill se en lista på publikationer eller mer om pågående forskningsprojekt så kan du klicka på länkarna ovan.

Innan jag började forska och undervisa arbetade jag som pastor i Svenska Missionskyrkan, såväl i glesbygd-bruksbygd som i Stockholmsförort. Jag jobbade mycket med scouting, med barns och ungdomars plats i församlingen, samt med gudstjänstutveckling. Jag gav ut en bruksbok för gudstjänstfirare i slutet på 90-talet, Vem är du Gud? Vi vill tro på dig! och var under några år engagerad i den grupp som parallellt med Svenska Missionskyrkans handbokskommitté arbetade fram Byggstenar, ett bruksmaterial att användas som komplement till handboken. Jag var också medlem av Svenska Missionskyrkans teologiska kommitté fram till bildandet av ”Gemensam Framtid”. I Märsta där jag bor är jag aktiv i Sätunakyrkan, som var en ekumenisk metodist- och missionsförsamling. Numera är alltsammans Equmeniakyrkan.

Jag predikar nu och då och föreläser ibland utanför EHS om olika bibelvetenskapliga frågeställningar. Jag har en viss passion för tolkningsfrågor. Jag vill gärna vara med och förmedla verktyg som gör det lättare att komma åt de bibliska texternas innehåll. Jag vill gärna hjälpa till att överbrygga gapet mellan gamla historiska texter och vår tid och värld så att de blir tillgängliga, levande och relevanta i dag.

Efter en aktiv period i Kristna Fredsrörelsen på 1980-talet bär jag med mig ett intresse för samhällsfrågor, inte minst frågor om rättvisa och relationer. Jag ägnar mig åt musik alltför sällan, men det händer att jag skriver någon sång eller hakar jag på min fru som är musiker, och mina två vuxna pojkar som spelar diverse instrument. När jag är ledig, vilket huvudsakligen inträffar på somrarna, hamrar och gräver jag gärna i Västmanland, och jag vandrar sporadiskt i fjällen.