Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

Enskilda Högskolan Stockholm är idag etablerad som ett av landets främsta utbildningscentra inom mänskliga rättigheter, teologi och religionsvetenskap.

Våra uppskattade lärare används i många olika sammanhang. Det är allt ifrån enstaka föreläsningar till årslånga fortbildningsprogram - med eller utan möjligheten till att examineras för högskolepoäng.

Många har utnyttjat vår kompetens: frivilligorganisationer, studieförbund, gymnasieskolor, sjukhus, folkhögskolor, begravningsentreprenörer, högskolor och universitet är några exempel. Men självklart också kyrkor och samfund – enskilda församlingar, kontrakt och stift inom Svenska kyrkan, liksom andra distrikts- och centralorganisationer inom olika trossamfund.

Att medla - ett verktyg i din profession!

Att medla - ett verktyg i din profession!

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) har såväl kompetens som praktisk erfarenhet av medlingsinsatser i olika former och sammanhang - från kortare utbildningar eller praktiska insatser i det svenska samhället till internationella insatser över en längre tid. 

Många professioner behöver idag medla på olika sätt mellan enskilda eller grupper, och varje roll som ledare eller chef har förr eller senare ett medlande inslag bland arbetsuppgifterna. En professionsnära utbildning i medling ger en brett användbar kompetens för många typer av konfliktsituationer.

EHS kan erbjuda såväl en stödjande roll i en specifik situation, eller en skräddarsydd, professionsnära utbildning för personer med medlande arbetsuppgifter - det kan ske som stöd i en medlingssituation eller som en fortbildningsdag för en medarbetargrupp på ett företag, myndighet eller en idéburen civilsamhällesorganisation. Alltid anpassat så långt möjligt till de förutsättningar som råder. Välkommen att höra av dig om du vill samtala förutsättningslöst om dessa möjligheter. Kontakta Anne-Christine Lindvall: anne-christine.lindvall@ehs.se

Konfirmandarbete för vår tid

Konfirmandarbete för vår tid

Teologiska högskolan Stockholm erbjuder en kvalificerad fortbildning kring konfirmandarbete. Kursen vänder sig till medarbetare i Svenska kyrkan. Den sträcker sig över två terminer och ger möjlighet att examineras för 15 högskolepoäng i teologi. Läs om kursen här >

 

Vill du ha fler uppslag på vad vi kan?

Sök vidare i vår kurskatalog .

Hör gärna av dig med dina frågor och önskemål. Du kan kontakta:

Owe Kennerberg, rektor
owe.kennerberg@ehs.se, 08-564 357 01

Linde Lindkvist, bitr. rektor Avdelningen för Mänskliga rättigheter
linde.lindkvist@ehs.se, 08-564 357 21

Sofia Camnerin, bitr. rektor Avdelningen för Religionsvetenskap och teologi
sofia.camnerin@ehs.se, 08-564 357 09

Michael Hjälm, biträdande rektor Avdelningen för Östkyrkliga studier
michael.hjalm@ehs.se08-550 980 66