Teologiskt program, inriktning präst i Svenska kyrkan, 255 hp

Teologiskt program, inriktning präst i Svenska kyrkan, 255 hp

Behörighet: Grundläggande behörighet.
Ansökan till programmet sker via Antagning.se.
Anmälningskod: EHS-TKND3

Den som vill bli präst i Svenska kyrkan läser en utbildning om sammanlagt 255 hp och får både en kandidat- och en magisterexamen. Utbildningen ska innefatta minst 60 hp bibelvetenskap och minst 30 hp systematisk teologi, utöver baskurs. För Stockholms stift gäller ytterligare några krav, som också uppfylls i det program som THS erbjuder. Dessutom har den som läser programmet på THS möjlighet att redan i de akademiska studierna få en bas i de praktiska ämnen, som själavård och pedagogik, som sedan utvecklas vidare i utbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.


Teologiskt program, inriktning präst
i Svenska kyrkan

ÅrHÖSTTERMINVÅRTERMIN
1Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hpAtt tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv15 hp
 

Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp

Missionsvetenskap, 5 hp

Text, kontext och tolkning, 15 hp
2Teologi, religion och kyrka i Sverige,
15 hp
Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15 hp
 Bibelvetenskap språk, 15 hpBibelvetenskap språk, 15 hp
3Kurser med inriktning på examensarbete, 15 hpExamensarbete (kandidat), 15 hp
 Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi & homiletik, 15 hpPastoralteologisk grundkurs, Uppsala
4Svenska kyrkans tro & liv, 15 hp
Kyrka i stad,
10 hp
Tillämpad rel.psyk. i krissituationer, 5 hp
 

Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Valfri kurs, 7,5 hp

Magisterkurser, 15 hp
5Examensarbete (magister), 15 hp 
 Magisterkurser, 15 hp
  

Under den akademiska utbildningen läser studenten också en pastoralteologisk halvterminskurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Denna kurs ger inte akademiska poäng men berättigar till studiemedel. Avslutningsvis läses ett år på heltid vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. För tillträde till kurserna vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut krävs att studenten är antagen som prästkandidat i något stift. Vi rekommenderar att studenten kontaktar sitt stift tidigt i den akademiska utbildningen, eller gärna innan utbildningen påbörjas.

Student som påbörjat teologistudierna före 1 augusti 2013 kan avsluta sina studier enligt de regler som gällde när studierna påbörjades. Kontakta studievägledare för mer information.

Som blivande präst kan du välja att enbart ta del av det akademiska programmet. Du erbjuds också att delta i andra program som innebär att du på olika sätt fördjupar din förberedelse för prästyrket

 

Kontakt:

Vik. Stiftsadjunkt för prästrekrytering i Stockholms stift
Elin Hyldéen Gärtner 
elin.hyldeen.gartner@svenskakyrkan.se
08-508 940 64

Studierektor:
mark.sluys@ehs.se
Svenska kyrkans teologgrupp på EHS
svkteologgrupp@ehs.se

Student berättar om att läsa till präst på THS.

Teologiska högskolan Stockholm Student berättar om att läsa till präst

Blivande präst? Sök stipendium!

Blivande präst? Sök stipendium!

Samfundet Pro Fide et Christianismo.

Stipendierna delas ut till teologie studerande som förbereder sig för prästtjänst i Svenska kyrkan. Ansök senast 7 december 2020.

Kaplan Svenska kyrkan

Kaplan Svenska kyrkan

Anita Elweskiöld är kaplan för Svenska kyrkans teologgrupp på THS. Kontaktuppgifter och tider för bokning av enskilda samtal hittar du här.