Studier till pastor/präst

Studier till pastor/präst

Teologiska högskolan Stockholm har Equmeniakyrkan som huvudman, men hit kommer även många som siktar på att arbeta som präst Svenska kyrkan, vill studera till ortodox präst eller bli präst/pastor i något annat samfund. Totalt läser 600-700 studenter på hel- eller deltid vid högskolans båda utbildningsprogram.

På THS möts motiverade studenter med olika bakgrund och tillhörighet, vilket bidrar till fördjupad förståelse i studierna och en väsentlig kompetens för den framtida tjänsten i kyrkor och samfund.

Vår strävan är att ge dig största möjliga kompetens för det yrke som du syftar till och hjälpa dig som blivande pastor/präst att bli trygg i din kristna tro och identitet. Vi är måna om att hålla en hög akademisk och pedagogisk nivå på undervisningen. THS har en mycket bred teologisk kompetens i lärarkollegiet, vilket också återspeglas i kursutbudet.

Högskolans huvudmannasamfund, Svenska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna, kräver att kandidatexamen i teologi, 180 högskolepoäng (hp) ska ingå i utbildningen. Pastorskandidat ska läsa ytterligare 60 hp. 

För prästkandidat i Svenska kyrkan gäller 75 hp där också en magisterexamen ska ingå. Parallellt med de akademiska kurserna läser man en termin på halvfart vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala, och därefter avlutas utbildningen med ett slutår i Uppsala. För prästkandidat i de ortodoxa kyrkorna, inriktning östkyrkliga studier, präst 180 hp – 9 terminer inklusive studier på folkhögskolenivå.

De särskilda kurskrav som dessa kyrkor har tillgodoses i kursutbudet vid THS. Studenter från andra kyrkor rekommenderas att samråda med ansvarig i det egna samfundet angående lämpligaste kursval.


Teologiskt program, inriktning pastor, 240 hp >>

Teologiskt program, inriktning präst i Svenska kyrkan, 255 hp >>

Teologiskt program, inriktning präst i ortodoxa kyrkor, 180 hp >>

KAPLANER OCH KONTAKTPERSONER PÅ THS
Kaplan Svenska kyrkan
Anita Elweskiöld
E-post: anita.elweskiold@svenskakyrkan.se, tel: 0709-555174
Kaplan Equmeniakyrkan
Jonas Eveborn
E-post: jonas.eveborn@equmeniakyrkan.se, tel: 0730-208753 
Kaplan Ortodoxa kyrkan
Serafim Smensgård.
E-post: serafim.smensgard@sanktignatios.org,
tel: 079-068 18 55 
Kontaktperson för studenter med anknytning till Pingströrelsen
Samuel Klintefelt
E-post: samuel.klintefelt@malarokyrkan.se, tel: 08-4570913