Religion-kultur-samhälle, 180hp

Religion-kultur-samhälle, 180hp

Inför hösten 2020 kommer ingen antagning att ske till programmet.

Programmet Religion-kultur-samhälle är ett treårigt program som leder fram till kandidatexamen i teologi, 180 högskolepoäng (hp). Programmet behandlar hur religion, kultur och samhälle påverkar varandra i olika miljöer och epoker, såväl lokalt som internationellt. Religions- och kulturfrågor ser olika ut i olika tider, och programmet behandlar såväl deras innehåll som praktiska konsekvenser för det omgivande samhälle

Under de tre studieåren ingår här kurser om alltifrån teologi och filosofi till naturvetenskap och tro. En del av programmets kurser ingår i THS teologiska program, andra i programmet för mänskliga rättigheter - förutom de kurser som är speciellt utformade för det här programmet. Sammantaget ger studierna en bred religionsvetenskaplig kunskapsbas med inriktning på kultur- och samhällsfrågor i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Under det sista året genomförs ett examensarbete om 15 hp.

Kandidatprogram med inriktning mot
Religion-Kultur-Samhälle

ÅrHöstterminVårtermin
1Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp.
Missionsvetenskap, 5 hp
Religion, kultur och samhälle, 15 hp
 Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hpAtt tolka Gud och samhället - Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15 hp
2Världsreligionerna, 7.5 hpValbar kurs inom mänskliga rättigheter, 7.5 hpFred, konflikt och religion, 7.5 hpJudendom och islam, 7.5 hp
 MR och folkrättens grunder, 7.5 hpÄnglar och demoner. Teologi i filmens värld, 7.5 hpReligions- och övertygelsefrihet, 7.5 hpReligion i medier och populärkultur, 7.5 hp
3Metod, 7.5 hpExamensarbete, 15 hpPraktik/Valfria kurser, 30 hp 
 Världsreligionerna i Sverige, 7.5 hp   


Hösten 2017 startade programmet på distans, halvfart. En preliminär plan för hur kurserna fördelas under 5 år i praogrammet finns här

Kurserna i programmet kan även läsas som fristående kurser av den som uppfyller behörighetskraven.
Utbildningsprogrammet kan ställas in vid för få sökande.

RKS