Masterprogram i teologi

Masterprogram i teologi

THS har ett tvåårigt program som leder fram till masterexamen i teologi, 120 högskolepoäng (hp).

Masterprogrammet ger kunskaper och färdigheter som kan användas i yrken, där fördjupad kännedom om religion och livsåskådningsfrågor är av vikt, till exempel inom religiösa organisationer, media och utbildning. Programmen är även passande som yrkesförberedande eller som vidareutbildning för till exempel pastorer, präster eller lärare. En masterexamen förbereder även för forskarutbildning.

Att läsa Masterprogrammet i teologi är att vidareutveckla sin förmåga att tänka och formulera sig självständigt, kreativt och kritiskt. Fördjupad kunskap ger verktyg att analysera och förstå, att skapa och utveckla den verksamhet och det sammanhang man befinner sig i.

 THS kan erbjuda masterprogram i olika inriktningar:

  • Teologi med inriktning bibelvetenskap
  • Teologi med inriktning systematisk teologi
  • Teologi med inriktning på praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
  • Teologi med inriktning kyrkohistoria

I masterexamen ska ingå kurser om minst 15 högskolepoäng från magisternivån i bibelvetenskap eller systematisk teologi och minst 15 högskolepoäng från masternivån i bibelvetenskap eller systematisk teologi, samt ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng i bibelvetenskap eller systematisk teologi. 30 högskolepoäng från annat relevant område kan ingå i examen. 30 högskolepoäng från grundnivå kan ingå i examen.

- Utbildningsplan - Masterprogram i bibelvetenskap 
Utbildningsplan - Masterprogram i systematisk teologi 
Utbildningsplan - Masterprogram i praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
- Utbildningsplan - Masterprogram i kyrkohistoria
- Syllabus - Master Program in International Relations and Ecumenism
Syllabus - Master Program in Religion, Politics, and Democracy