Magisterprogram Teologi

Magisterprogram Teologi

THS har ett ettårigt program som leder fram till magisterexamen i teologi, 60 högskolepoäng.

Detta program ger kunskaper och färdigheter som kan användas i yrken där fördjupad kännedom om religion och livsåskådningsfrågor är av vikt, till exempel inom religiösa organisationer, media och utbildning. Programmen är även passande som yrkesförberedande eller som vidareutbildning för till exempel pastorer, präster eller lärare.

Att läsa Magisterprogrammet  i teologi är att utveckla sin förmåga att tänka och formulera sig självständigt, kreativt och kritiskt. Fördjupad kunskap ger verktyg att analysera och förstå, att skapa och utveckla den verksamhet och det sammanhang man befinner sig i.

 THS kan erbjuda magisterprogram i olika inriktningar:

  • Teologi med inriktning bibelvetenskap
  • Teologi med inriktning systematisk teologi
  • Teologi med inriktning på praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap
  • Teologi med inriktning kyrkohistoria

- Utbildningsplan - Magisterprogram i bibelvetenskap >
Utbildningsplan - Magisterprogram i systematisk teologi >
Utbildningsplan - Magisterprogram i praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap >
Utbildningsplan - Magisterprogram i kyrkohistoria >