Kompetensutvecklingsprogram

Kompetensutvecklingsprogram

Fortbildning

Fortbildning

THS erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med teologi, tro och livsåskådningsfrågor i olika sammanhang. Högskolan ligger lättillgängligt i Bromma (med Bromma flygplats) nära Brommaplan med T-bana, många busslinjer inklusive flygbussar från Arlanda.

THS har en gedigen lärar- och forskarkompetens inom en rad olika områden. När du tar del av vårt fortbildningsutbud så får du möta engagerade lärare med spetskunskap inom respektive ämne.

En hel del av våra kurser i de akademiska programmen är lämpliga som fortbildningskurser. Vi tar även fram specialdesignade kurser för företag, kyrkor och andra organisationer.

Du som inte har för avsikt att tentera kurserna erbjuds ändå att delta mot en avgift på 1 500:- /kurs. Tenterar du erläggs i stället kåravgift.

 

Konfirmandarbete för vår tid

Teologiska högskolan Stockholm erbjuder en kvalificerad fortbildning kring konfirmandarbete. Kursen vänder sig till medarbetare i Svenska kyrkan. Den sträcker sig över två terminer och ger möjlighet att examineras för 15 högskolepoäng i teologi. Läs om kursen här >

 

Kompetensutvecklingsprogram

Kompetensutvecklingsprogram för dig som är diakon, missionsarbetare, musiker, pastor och i övriga tjänster inom Equmeniakyrkan. Ett kurspaket framtaget av Equmenia och Equmeniakyrkan i samverkan med Bromma folkhögskola och Teologiska högskolan Stockholm. Läs mer här >> 

 

Du som vill läsa en kurs som fortbildning, kontakta studierektor, studierektor@ehs.se.