Distanskurser Teologi vt19

Distanskurser Teologi vt19

Vårterminen 2019
- sista ansökningsdag 15 oktober 2018

Det går att göra sena ansökningar till de kurser som är öppna för sen anmälan. Ansökan görs via www.antagning.se, anmälningskoden är den kod som står bredvid respektive kurs. Sena ansökningar behandlas i mån av plats eller reservplaceras.
Kurserna ges på halvfart.

Distanskurser övrgripande schema VT 2019 (pdf)

 

Nätkurser Teologi vt19
jan-jun5EN301

Evangelierna och breven. Distanskurs, 15 hp, (v4-v23)

apr-jun5ST102

Missionsvetenskap. Distanskurs, 5,0 hp (v17-v23)

jan-mar5IN234

Religion, kultur och samhälleDistanskurs, 15,0 hp (v4-v13)

jan-apr5IN106

Teologi- och kyrkohistoria. Distanskurs, 10,0 hp (v4-v17)

jan-jun5IN206

Text, kontext och tolkning. Distanskurs, 15,0 hp (v4-v23)

 

Samtliga kurser har obligatoriska träffar.