Distanskurser

Distanskurser

Enskilda Högskolan erbjuder många kurser som distanskurser. Kurserna genomförs huvudsakligen via lärplattformen Canvas men några samlingar på campus förekommer vanligtvis.

Tillgång till dator och en uppkoppling till Internet krävs för att delta i distanskurserna. I den mån kurser tenteras genom salskrivningar ska detta göras vid EHS eller samtidigt vid annat lärcenter, förutsatt att studenten själv ordnar det.

Hela första året i pastors- och prästprogrammen kan läsas som distanskurser. De erbjuds som fristående kurser, men det är möjligt att anmäla sig till hela året genom att anmäla sig till ett teologiskt basår som går på distans.

Information om EHS:s distanskurser kan hittas i kurskatalogen.

 

Ansökan och behörighetskrav - se Ansökan och antagning

Kostnader – utbildningen är avgiftsfri. Däremot måste man som student själv bekosta litteratur, kåravgifter, eventuella resor och övernattningar med mera.

Kåravgift - är obligatorisk, se STHS

Onlineutbildningar

Onlineutbildningar

Högskolan utökar sina onlineutbildningar i teologi. Nu kan du läsa hela första året på distans på Enskilda Högskolan Stockholm.