Examensvillkor/ansökan

Examensvillkor/ansökan

Kandidatexamen i teologi, 180 högskolepoäng

Kandidatexamen i teologi, 180 högskolepoäng

I examen skall ingå ett minimum av ämnen och samlad högskolepoäng enligt följande: 

Baskurser4 ämnen45 hp
Fortsättningskurser3 ämnen30 hp
Fördjupningskurser2 ämnen30 hp


Studierna avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng inom ett ämne som studenten läst på samtliga nivåer och minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå.

30 högskolepoäng från annat relevant huvudområde kan ingå i examen.

För student som har påbörjat teologistudierna vid annan institution gäller minst 45 högskolepoäng vid THS inklusive examensarbetet.

Ansökan om examensbevis Kandidatexamen i teologi ,180 hp. 
Hämta blankett >>

Magisterexamen i teologi med inriktning mot bibelvetenskap eller systematisk teologi, 60 högskolepoäng

Magisterexamen i teologi med inriktning mot bibelvetenskap eller systematisk teologi, 60 högskolepoäng

I magisterexamen ska ingå kurser om minst 15 högskolepoäng från 400-nivån i bibelvetenskap eller systematisk teologi, samt ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng i bibelvetenskap eller systematisk teologi. 15 högskolepoäng från annat relevant område kan ingå i examen. 15 högskolepoäng från grundnivå kan ingå i examen.

För student som har påbörjat teologistudierna vid annan institution gäller minst 30 högskolepoäng vid THS inklusive examensarbetet.

Ansökan om examensbevis Magisterexamen i teologi med inriktning mot bibelvetenskap eller systematisk teologi, 60 hp.
Hämta blankett >>

Masterexamen i teologi med inriktning mot bibelvetenskap eller systematisk teologi, 120 högskolepoäng

Masterexamen i teologi med inriktning mot bibelvetenskap eller systematisk teologi, 120 högskolepoäng

I masterexamen ska ingå kurser om minst 67,5 högskolepoäng i det ämne som examen inriktas mot varav minst 15 högskolepoäng från 400-nivån, kursen Vetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng och minst 15 högskolepoäng från 500-nivån, samt ett examensarbete om 30 högskolepoäng. Upp till 30 högskolepoäng från annat relevant område kan ingå i examen. Upp till 30 högskolepoäng från grundnivå kan ingå i examen.

För student som har påbörjat teologistudierna vid annan institution gäller minst 45 högskolepoäng vid THS inklusive examensarbetet.

Ansökan om examensbevis Masterexamen i teologi med inriktning mot bibelvetenskap eller systematisk teologi, 180 hp.
Hämta blankett >>