Student om utbildningen:

Student om utbildningen:

Tom Linnman

Tom Linnman

Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter

Jag sökte till kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter för att jag ville fördjupa mig inom frågor kopplade till mänskliga rättigheter och skaffa mig en grund för ett arbetsliv inom det området.

Utbildningen ger en bra bredd, dels för att kurserna behandlar olika områden inom mänskliga rättigheter samt att både de juridiska och filosofiska perspektiven används i utbildningen.

För mig har nya intresseområden växt fram under studietiden. Jag är speciellt intresserad av turism i relation till mänskliga rättigheter samt migrations och integrationsfrågor och jag hoppas kunna ägna mig åt dessa ämnen även efter jag avslutat studierna.

Om att vara utbytesstudent

“Att vara utbytesstudent vid Myanmar Institute of Theology ger mig väldigt mycket. Både som MR-student och på ett personligt plan. Undervisningen här blandar den traditionella föreläsningsformen med praktiska övningar, vilket ger mig en bredare och mer praktisk kunskap. Att få lärdomar inifrån ett land med andra förutsättningar och en annan historia kring fred, demokrati och mänskliga rättigheter har gett mig värdefulla erfarenheter om hur diskussionen kring dessa ämnen kan se ut på en annan plats i världen.”
      November 2019

Tom Linnman utanför Myanmar Institute of Theology 

Myanmar