Student om utbildningen:

Student om utbildningen:

Sara Djerf

Sara Djerf

Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter

Jag sökte till kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter för att jag främst var intresserad av att arbeta med kvinnors rättigheter. Jag hade ingen specifik plan men efterhand så har mitt intresse för olika områden fördjupats, särskilt inom filosofi och politik, och mitt mål är att jobba inom något av dessa områden.

Vi får en fantastisk grund inom området mänskliga rättigheter, med kompetenta och engagerade lärare, och en liten och mysig skola. Det finns alltid ett nära samarbete mellan lärare och studenter och det främjar goda studieresultat.

Utbildningen har gett mig breda kunskaper om mänskliga rättigheter inom flera olika områden som diskriminering, asylrätt men också om filosofin bakom. Jag har även lärt mig tänka kritisk och analysera fakta och texter, vilket jag värderar högt. Jag trivs mycket bra och rekommenderar verkligen den här utbildningen!

Sara Djerf