Student om utbildningen:

Student om utbildningen:

Nadin Faisal Fakhro

Nadin Faisal Fakhro

Kandidat- och masterprogrammet i mänskliga rättigheter

Vi lever i en tid då mänskliga rättigheter och demokrati
aldrig kan tas förgivet. Det är allas plikt att göra vad en kan
för att skydda och främja allas lika rätt. Att säkerställa rättsskyddet är både svårt och komplext men aldrig omöjligt. Främjandet av mänskliga rättighetsarbetet får aldrig någonsin stanna upp.

Det bästa med Enskilda Högskolan Stockholms utbildning i mänskliga rättigheter är enligt min mening att det är lagom stora klasser med lärare som alltid är uppdaterade samt
engagerade inom sitt ämnesfält. Det är relativt högt studietempo som tillsammans med närvarokrav och regelbundna inlämningar garanterar samt upprätthåller utbildningskvalitén i programmet. För min del har det inneburit att jag hittills har fått en gedigen och bred utbildning inom mänskliga rättigheter.

Nadin Faisal Fakhro