Student om utbildningen:

Student om utbildningen:

David Folkebrant

David Folkebrant

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är och kommer fortsätta vara viktigt och högst relevant. Jag kände att jag ville fördjupa mina kunskaper i ämnet och sökte till masterprogrammet vid EHS.
Magister- och masterutbildningen vid EHS ger dig möjligheter att fördjupa dig i aktuella och viktiga frågor.

I en trivsam och gemytlig miljö med nära kontakt med personal på skolan kommer du få tackla frågor om mänskliga rättigheter tillsammans med andra studenter och föreläsare, vilket jag tycker är givande och lärorikt. Det är just detta samtal som bidrar till kunskapsutveckling, och jag upplever att EHS tror detsamma.

Jag uppskattar också den frihet och det ansvar som läggs på oss studenter. Vi får möjligheten att fördjupa oss i det vi brinner för och diskutera det under seminarier, PM och tentor. Det egna ansvaret skapar rätt förutsättningar för att ta vidare frågor om mänskliga rättigheter ut i arbetslivet och ut i världen.

David Folkebrant