För dig som läser vid EHS - Stipendier för USA!

För dig som läser vid EHS - Stipendier för USA!

Stipendierna avser studier under VT/HT 2020 eller VT 2021

2 stipendier på vardera 30 000 kr för en termins studier vid

  • Candler School of Theology, Emory University, Atlanta – som räknas som ett av de främsta universiteten i USA, eller
  • Wesley Theological Seminary, Washington, D C, med bl a Lewis Center for Church Leadership och flera intressanta utbildningsprogram som Master of Arts och Master of Divinity.


I och med EHS avtal med Emory och Wesley så är utbildningen där kostnadsfri. Du behöver således betala kostnader för resa, uppehälle och försäkring. Detta stipendium är ett bidrag till detta.

För mer info om lärosätena, kontakta josef.forsling@ehs.se

Ansökan ska innehålla:
a) Namn
b) Utbildningsprogram du läser på vid EHS
c) Hur mycket du har läst vid EHS
d) Om du önskar studera vid Wesley eller vid Emory
e) Varför du önskar få stipendiet

Endast ansökningar med uppgifter enligt ovan inskickade senast den 31 oktober via epost till owe.kennerberg@ehs.se beaktas.