Studieplan master- och magisterprogram i mänskliga rättigheter från höstterminen 2019

Studieplan master- och magisterprogram i mänskliga rättigheter från höstterminen 2019

Masterprogram i mänskliga rättigheter, 120 hp

Masterprogram i mänskliga rättigheter, 120 hp

 År 1 - 2019/2020

Termin 1: HT    Programstart 26 augusti 2019

aug-jan

MR432

Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30hp
Delkurs: Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk fördjupning, 10 hp
Delkurs: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp
Delkurs: Mänskliga rättigheter: Filosofiska och politiska utmaningar, 10 hp

Termin 2: VT

jan-mars

MR443
MR449

Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7,5 hp
Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7,5 hp

april-juniMR561
MR562

Konflikter mellan rättigheter, 7,5 hp
Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7,5 hp

 

 År 2 - 2020/2021  

Med reservation för ändringar.
Termin 3: HT

aug-jan

MR563
MR564

Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15 hp
Mänskliga rättigheter, vetenskapsteori och metod, 15 hp

Termin 4: VT

jan-juni

MR553

Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30 hp

Alternativ för den som skrivit magisteruppsats 15 hp
Examensarbete för masterexamen, 15 hp samt kurser om 15 hp enligt överenskommelse.

Avslutat masterprogram kan leda fram till en Masterexamen i mänskliga rättigheter, 120 hp. Efter examen finns möjlighet att ta en praktikkurs 30 hp som fristående kurs för den som så önskar.Magisterprogram i mänskliga rättigheter, 60 hp

Magisterprogram i mänskliga rättigheter, 60 hp

 Läsåret 2019/2020

Termin 1: HT   Programstart 26 augusti 2019

aug-jan

MR432

Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30hp
Delkurs: Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk fördjupning, 10 hp
Delkurs: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp
Delkurs: Mänskliga rättigheter: Filosofiska och politiska utmaningar, 10 hp

Termin 2: VT

jan-mars

MR443
MR449

Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7,5 hp
Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7,5 hp

april-juniMR451

Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15 hp

 

Avslutat magisterprogram kan leda fram till en Magisterexamen i mänskliga rättigheter, 60 hp. Efter examen finns möjlighet att ta en praktikkurs 30 hp som fristående kurs för den som så önskar.