Masterprogram i mänskliga rättigheter

Masterprogram i mänskliga rättigheter

News for autumn 2021!

The Master's Programme in Human Rights and Democracy will be given in English. Read more >

Masterprogrammet HT 2020

Masterprogrammet HT 2020

omfattar fyra terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. De tre första terminerna består av teoretiska kurser. Från höstterminen 2020 ges någr av de ingående kurserna på engelska. Under den fjärde terminen skrivs en masteruppsats om 30 hp. Avslutat program leder till en Masterexamen i mänskliga rättigheter, 120 hp. Efter examen finns möjlighet att ta en praktikkurs 30 hp som fristående kurs för den som så önskar.

UTBILDNINGSPLAN för masterprogrammet

STUDIEPLAN för masterprogrammet med start hösttermin 2020

Magisterprogrammet HT 2020

Magisterprogrammet HT 2020

omfattar två terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. Från höstterminen 2020 ges några av de ingående kurserna på engelska. Den andra terminen avslutas med en magisteruppsats om 15 hp. Avslutat program leder till en Magisterexamen i mänskliga rättigheter, 60 hp. Efter examen finns möjlighet att ta en praktikkurs 30 hp som fristående kurs för den som så önskar.

UTBILDNINGSPLAN för magisterprogrammet

STUDIEPLAN för magisterprogrammet med start hösttermin 2020

Behörighetskrav

Behörighetskrav

Ansökan

Ansökan

Ansökan till programmen sker via Antagning.se inför varje hösttermin.

  • Anmälningskod till Magisterprogrammet: EHS-MRMAG. Anmälan >
  • Anmälningskod till Masterprogrammet: EHS-MRMAS. Anmälan > 

Student om utbildningen

Student om utbildningen

David Folkebrant, masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid EHS.

Student om utbildningen

Student om utbildningen

Nadin Faisal Fakhro, kandidat- och masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid EHS.

Student om utbildningen

Student om utbildningen

Rebecca Jonsson, kandidat- och masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid EHS.