Studieplan magister- och masterprogram i mänskliga rättigheter från höstterminen 2017

Studieplan magister- och masterprogram i mänskliga rättigheter från höstterminen 2017

Magisterprogram i mänskliga rättigheter, 60 hp

Magisterprogram i mänskliga rättigheter, 60 hp

 År 1 - 2017/2018

Termin 1: HT

aug-jan

MR431

Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30hp
Delkurs 1: Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk orientering, 10 hp
Delkurs 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp
Delkurs 3: Filosofiska utmaningar och mänskliga rättigheter, 10 hp

Termin 2: VT

jan-mars

MR443
MR449

Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7,5 hp
Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7,5 hp

april-juniMR451

Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15 hp

 

Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120 hp

Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120 hp

 År 1 - 2017/2018

Termin 1: HT

aug-jan

MR431

Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30hp
Delkurs 1: Mänskliga rättigheter - en idéhistorisk orientering, 10 hp
Delkurs 2: Folkrätt och mänskliga rättigheter, 10 hp
Delkurs 3: Filosofiska utmaningar och mänskliga rättigheter, 10 hp

Termin 2: VT

jan-mars

MR443
MR449

Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7,5 hp
Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7,5 hp

april-juniMR561
MR562

Konflikter mellan rättigheter, 7,5 hp
Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7,5 hp

 

 År 2 - 2018/2019  

Med reservation för ändringar.
Termin 3: HT

aug-jan

MR563
MR565

Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet, 15 hp
Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt, 15 hp

Termin 4: VT

jan-juni

MR553

Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30 hp

Alternativ för den som skrivit magisteruppsats 15 hp
Examensarbete för masterexamen, 15 hp samt kurser om 15 hp enligt överenskommelse.

För den som önskar göra praktik kan vi erbjuda en praktikkurs 30 hp som fristående kurs efter avslutat program.