Allmänt

Allmänt

Programmet på avancerad nivå i mänskliga rättigheter syftar till fördjupad förståelse av mänskliga rättigheter i historia och samtid, i olika kulturer och på olika samhällsnivåer, i såväl ett individ- som ett grupperspektiv, lokalt och globalt. Mänskliga rättigheter utgör ett viktigt verktyg för samhällets utveckling och ett värdigt mänskligt liv. Programmet syftar till att ge studenten överblick över ämnet mänskliga rättigheter och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder, samt till att ge erfarenhet av egen forskning.

Utbildningen är lämplig för olika yrkesroller i samhället, inom kommuner, landsting och statlig förvaltning, likaväl som inom frivilligorganisationer, media, utbildning och näringsliv. Masterprogrammet i mänskliga rättigheter vänder sig bland annat till studenter som har för avsikt att söka utbildning på forskarnivå. Den som tar ut en magisterexamen har möjlighet att bygga på för att ta en masterexamen.

Undervisning

Undervisning

Programmet innebär heltidsstudier. Varje kurs inom programmet ges på helfart. Obligatorisk närvaro gäller för såväl föreläsningar som seminarier och grupparbeten. 

Litteratur och schema

Litteratur och schema

I god tid före kursstarter finns litteraturlistor och kursbeskrivningar publicerade i kurskatalogen på vår hemsida. Scheman finns också tillgängliga för en termin i taget. På bibliotekets hemsida finns möjlighet att söka kurslitteratur och få tips på var litteratur kan köpas eller lånas.

Examinationsformer

Examinationsformer

Tentamen, aktivt deltagande i litteraturseminarier, författande av pm.

Examen

Examen

Avslutat magisterprogram leder till en Magisterexamen i mänskliga rättigheter, 60 hp.

Avslutat masterprogram leder till en Masterexamen i mänskliga rättigheter, 120 hp.

Ansökan

Ansökan

Ansökan till programmen sker via Antagning.se