Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019

Studieplan från hösten 2018 för kandidatprogram i mänskliga rättigheter (MR) 180 hp.

Fullbordat program kan leda till en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, 180 högskolepoäng. De flesta kurserna inom programmet ges på halvfart, vilket innebär att två kurser läses parallellt under största delen av programmet.

År 1

År 1

HÖSTTERMIN
aug-oktMR176Mänskliga rättigheter och filosofi, 7,5 hp
 MR172Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7,5 hp
nov-janMR177Mänskliga rättigheter och demokrati, 7,5 hp
 MR178

Funktionshinder och mänskliga rättigheter 7,5 hp
VÅRTERMIN
jan-marsMR281Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp
 MR290Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7,5 hp
april-juniMR283Yttrande- och tryckfrihet. 7,5 hp
 
MR284
MR175
Programstudenter väljer en av följande två kurser:
Barnets rättigheter, 7,5 hp
The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp

År 2

År 2

Med reservation för ändringar.
HÖSTTERMIN
aug-oktMR285Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7,5hp
 MR286Asyl- och flyktingrätt, 7,5hp
nov-janMR287Rasism och diskriminering, 7,5hp
 MR288

Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7,5hp

VÅRTERMIN
jan-marsMR289
MR252
Fred, konflikt och religion, 7,5hp
Uppsatsarbete, 7,5 hp
april-juniMR371Internationell humanitär rätt, 7,5hp
 MR372Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7,5hp

År 3

År 3

Med reservation för ändringar.
HÖSTTERMIN  
aug-okt   MR373Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7,5hp
 MR347Metod mänskliga rättigheter, 7,5hp
nov-janMR351Examensarbete mänskliga rättigheter, 15hp
VÅRTERMIN
jan-juniMR392Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30hp
Alternativ till praktikkurs:
30 hp mänskliga rättigheter och/eller andra relevanta ämnen, ex. juridik, statskunskap, teologi/religionsvetenskap

 

Kontakt
Studievägledare Monica Helles
monica.helles@ths.se, 08-564 357 04