Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017

Studieplan från hösten 2016 för kandidatprogram i mänskliga rättigheter (MR) 180 hp.

Fullbordat program kan leda till en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, 180 högskolepoäng. De flesta kurserna inom programmet ges på halvfart, vilket innebär att två kurser läses parallellt under största delen av programmet.

År 1 - 2016/2017

År 1 - 2016/2017

HÖSTTERMIN
aug-oktMR161Mänskliga rättigheter och filosofins grunder, 7,5 hp
 MR162Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7,5 hp
nov-janMR163Mänskliga rättigheter och demokratins framväxt, 7,5 hp
 MR165

Kvinnor och mänskliga rättigheter 7,5 hp
VÅRTERMIN
jan-marsMR261Religions- och övertygelsefrihet, 7,5 hp
 MR263Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7,5 hp
april-juniMR264Yttrande- och tryckfrihet. 7,5 hp
 MR265
MR266
Barnets rättigheter, 7,5 hp
The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7,5 hp
(programstudenter väljer en av dessa två kurser)

År 2 - 2017/2018

År 2 - 2017/2018

Med reservation för ändringar.
HÖSTTERMIN
aug-oktMR267Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7,5hp
 MR268Asyl- och flyktingrätt, 7,5hp
nov-janMR269Rasism och diskriminering, 7,5hp
 MR270

Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7,5hp

VÅRTERMIN
jan-marsMR271
MR250
Fred, konflikt och religion, 7,5hp
Uppsatsarbete, 7,5 hp
april-juniMR361Internationell humanitär rätt, 7,5hp
 MR364
Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7,5hp

År 3 - 2018/2019

År 3 - 2018/2019

Med reservation för ändringar.
HÖSTTERMIN  
aug-okt   MR363Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter, 7,5hp
 MR349Metod mänskliga rättigheter, 7,5hp
nov-janMR350Examensarbete mänskliga rättigheter, 15hp
VÅRTERMIN
jan-juniMR392
Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30hp
Alternativ till praktikkurs:
1. Litteraturkurser 15hp och 2 valbara kurser från 200-nivå.
2. 30hp andra relevanta ämnen, ex. juridik, statskunskap, teologi/religionsvetenskap

 

Kontakt
Studievägledare Monica Helles
monica.helles@ehs.se08-564 357 04