Allmänt

Allmänt

Kandidatexamen i mänskliga rättigheter är en grundläggande utbildningsexamen som riktar sig till dem som avser att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter inom bland annat icke-statliga organisationer, statsförvaltning, utbildning och religiösa samfund. Utbildningen är också relevant för dem som vill fördjupa eller komplettera annan utbildning såsom juridik, statsvetenskap, kultur, utbildning eller media. Utbildningen är värdefull både för dem som vill arbeta i Sverige och inom internationella organ.

Syfte

Syfte

Undervisningen syftar till att ge kunskap om såväl de moraliska som de juridiska aspekterna av mänskliga rättigheter, de stora utmaningarna inför framtiden samt om den historiska process i vilken de skapades. Undervisningen belyser etiska problem inom systemet med mänskliga rättigheter, och sådana problem som förknippas med tillämpning och kontroll av efterlevnaden. Undervisningen belyser frågeställningar ur ett svenskt och globalt perspektiv.

Undervisning

Undervisning

Programmet innebär heltidsstudier. De flesta kurserna inom programmet ges på halvfart, vilket betyder att två kurser går parallellt inom varje 10-veckorsmodul. Obligatorisk närvaro gäller för såväl föreläsningar som för seminarier och grupparbeten. 

Litteratur och schema

Litteratur och schema

I god tid före kursstarter finns litteraturlistor och kursbeskrivningar publicerade i kurskatalogen på vår hemsida. Scheman finns också tillgängliga för en termin i taget. På bibliotekets hemsida finns möjlighet att söka kurslitteratur och få tips på var litteratur kan köpas eller lånas.

Examinationsformer

Examinationsformer

Tentamen, aktivt deltagande i litteraturseminarier, författande av pm.

Examen

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen i mänskliga rättigheter 180 hp.

Ansökan

Ansökan

Ansökan sker via Antagning.se
Anmälningskod: EHS-MRKAN Anmälan