Kandidatprogram – mänskliga rättigheter

Kandidatprogram – mänskliga rättigheter

Kandidatprogram 180 hp

Programstart varje hösttermin.

Kandidatprogrammet omfattar sex terminers studier i mänskliga rättigheter. Under den första terminen ges grundläggande kurser om mänskliga rättigheter och demokrati, som begrepp, samt som social, politisk och juridisk praxis. Under termin två till och med fyra sker en ämnesmässig progression och bl.a. studeras olika konventioner, perspektiv och problemställningar. Under termin fem ges en metodkurs om 7,5 högskolepoäng följt av en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng. Termin sex består av en valbar praktikkurs om 30 högskolepoäng, vilken kan bytas ut mot studier i relevanta ämnen vid EHS eller vid annan högskola eller universitet.

UTBILDNINGSPLAN för kandidatprogrammet

STUDIEPLAN för kandidatprogrammet med start hösttermin 2020

ANSÖKAN sker via Antagning.se
anmälningskod: EHS-MRKAN 

Student om utbildningen

Student om utbildningen

Sara Djerf, kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid EHS.

Student om utbildningen

Student om utbildningen

Nadin Faisal Fakhro, kandidat- och masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid EHS.