Behörighetskrav MR

Behörighetskrav MR

Behörighet program och fristående kurser kandidatprogram

Behörighet program och fristående kurser kandidatprogram

Grundläggande behörighet för högskolestudier. För detaljerad beskrivning av grundläggande behörighet, se Antagning.se.

Sökande kan också meritera sig genom akademiska betyg och praktisk erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter. Förtur ges för sökande med högskolepoäng från EHS. För fristående kurser från termin två gäller förkunskapskrav på tidigare studier i mänskliga rättigheter, se respektive kurs. Student kan antas till senare delar av programmet efter särskild ansökan under förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda.

Behörighet magister- och masterprogram

Behörighet magister- och masterprogram

Behörig att antas är den som har en kandidatexamen där huvudområdet utgörs av minst 90 högskolepoäng i mänskliga rättigheter eller annat relevant ämne vid teologisk, historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig, juridisk fakultet eller motsvarande. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Student kan också antas till senare delar av programmet efter särskild ansökan under förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda