Bild på lärare som undervisar

Mänskliga rättigheter - för alla!

Mänskliga rättigheter - för alla!

Rätten till likabehandling och icke-diskriminering utgör grunden för internationella mänskliga rättigheter. Många kämpar dagligen för en värld där mänsklig värdighet, jämlikhet och frihet respekteras.

Vi erbjuder våra studenter ett kandidatprogram och ett magister-/masterprogram i mänskliga rättigheter, med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Programmet ger studenterna en tvärvetenskaplig utbildning inom området. Våra studenter lär sig att analysera innebörden, bakgrunden och funktionen av rättigheter.

Under utbildningen har du även möjlighet att göra praktik på en myndighet eller frivilligorganisation. Syftet är att utveckla ett kreativt och kritiskt förhållningssätt med relevans både för fortsatta studier och arbetslivet. En utbildning i mänskliga rättigheter ger dig kunskap om och praktiska verktyg för att arbeta inom en mängd olika fält. Efter examen kan du arbeta inom exempelvis statsförvaltning, frivilligorganisationer och internationella organ.

Se film om programmen i mänskliga rättigheter på EHS:

News for autumn 2021!

The Master's Programme in Human Rights and Democracy will be given in English. Read more >

Regeringens webbplats

Regeringens webbplats

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.