Viktigt när du eller närstående blir sjuk

Viktigt när du eller närstående blir sjuk

Sjukanmälan till Försäkringskassan/CSN/Frånvaro

För dig som har studiemedel är det viktigt att komma ihåg att för att få behålla studiemedlen vid sjukdom måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk. Den tid du är sjuk och har studiemedel räknar CSN inte in i det totala antalet veckor du haft studiemedel. De veckorna räknas inte heller med när CSN prövar dina studieresultat. Även kortare sjukperioder kan påverka prövningen av dina studieresultat. Det är därför viktigt att du alltid anmäler till Försäkringskassan när du är sjuk. Läs mer på CSNs hemsida.

Ingen anmälningsskyldighet till EHS föreligger, men det är bra att läraren får meddelande om din frånvaro och skälet till den. Lärares e-postadresser finns under Kontakt. All undervisning vid EHS är obligatorisk - se vidare på sidan Studentinformation under rubriken "Undervisning".