Kontakt

Kontakt

Maila gärna oss i kårstyrelsen om du har förslag på förbättringar och/ellersynpunkter på undervisning och studiemiljö eller förslag på aktiviteter. Maila oss via sehs@ehs.se

Kårstyrelse

Kårstyrelse

sehs@ehs.se

Ordförande: Hampus Åhman
Vice ordförande: Sofie Söderin
Sekreterare: Hannah Hartell
Kassör: Michael Fernlund
Studiesocial sekreterare: David Nilsson
Eventansvarig: Hannah Hartell
Informationsansvarig: Hannah Hartell

Representant i EHS-styrelsen: Hampus Åhman
Representant i MR-kollegiet: Karmapriya Jessica Muschott
Representant för MR1: Linn Vallerius
Representant för T1: Winnieross Olofsson

Representant i Ämnesföreträdarkollegiet: Sofie Söderin
Representant i kollegiet för systematisk teologi och historisk teologi: Sofie Söderin
Representant i kollegiet för praktisk teologi & beteendevetenskap: Linda Åleberg
Representant i kollegiet för bibelvetenskap och religionshistoria: vakant
Representant för östkyrkliga studier: Andreas Hanna