Studentinformation

Studentinformation

Adressuppgifter

Ändring av namn och folkbokföringsadress hämtas automatiskt från folkbokföringen. Om du vill använda en annan adress än folkbokföringsadressen, eller ändra telefon eller e-postadress kan du göra det själv om du loggar in i Ladok via ”Studentinloggning – Ladok” i menyn under "Student". Om du inte har möjlighet att logga in i Ladok anmäler du dina ändringar till kursadministrator@ehs.se


Allergier

 • Nötter: Pga allergi är det inte tillåtet att medta eller äta nötter inom EHS lokaler. Dock går det bra med solrosfrön och mandlar.
 • Parfym: Undvik parfym och andra starka dofter.

 

Anslagstavlor

Anslagstavlan i nedre foajén: aktuellt på EHS. Ej avsedd för allmän affischering.

 • Studentkårens anslagstavla till vänster om trappan, plan 2 är uppdelad i flera delar, ena sidan disponeras av studenterna för till exempel försäljning av litteratur samt bostadsannonser, de andra är för teologgrupperna.
 • Anslagstavlan till höger efter trapporna på plan 2 är för information riktad till det teologiska programmets studenter.
 • Anslagstavlan på plan 2 utanför sal 219 är för information riktad till MR-programmets studenter.
 • Anslagstavlan utanför handikapptoaletten på plan 2 är för studenterna och allmän information.

 

CSN och studiemedel

Studier vid EHS är studiemedelsberättigade.
CSN får besked om registreringar via Ladok.
 
Ansök om studiemedel

 • Ansök i god tid. Om du ska läsa program är det bäst att söka för ett helt läsår i taget.
 • För att få studiemedel måste du registrera dig på de kurser som du påbörjar. När terminen är slut ska du ha registrerat dig för samma antal veckor och poäng som det står i ditt beslut om studiemedel.
 • Ansök på CSN

Om du gör avbrott eller uppehåll i studierna: Anmäl alltid till CSN!

 • Om du avbryter studierna eller tar studieuppehåll har du inte längre rätt till studiestöd. Därför är det viktigt att du så fort som möjligt, men inom en vecka, meddelar CSN vilket datum du slutar studera. Då kan dina kommande utbetalningar stoppas, så att du inte behöver betala tillbaka de pengarna. Du får dock behålla de pengar du fått fram till avbrottet. Läs mer på CSN

Om du eller närstående blir sjuk: Gör sjukanmälan till Försäkringskassan!

 • Det är viktigt att anmäla sjukdom till Försäkringskassan när du studerar med studiestöd från CSN. Då kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk. CSN kan också ta hänsyn till att du varit sjuk när de prövar dina studieresultat. Sjukanmäl dig därför så snabbt som möjligt, helst redan första dagen du är sjuk. Läs mer på CSNs hemsida.
 • Ingen anmälningsskyldighet till EHS föreligger, men det är bra att läraren får meddelande om din frånvaro och skälet till den. Lärares e-postadresser finns under Kontakt, men meddelande kan också sändas via Canvas. All undervisning vid EHS är obligatorisk - se vidare på denna sida under rubriken "Undervisning".

 

E-post

Försäkra dig om att brev från EHS inte hamnar i skräppost. Du bör i inställningarna kunna finna "Skräppostskydd" eller något liknande.
Om du har adress, som inte medger lagring av obegränsat antal brev (t.ex. hotmail) är det angeläget att du regelbundet tömmer din brevlåda så att meddelanden går fram.
Det åligger studenten att meddela ändrad e-postadress till EHS administration: kursadministrator@ehs.se


Examensarbete

Uppsatsmall Teologi och mänskliga rättigheter:

Mall i Word-format 
Mall i pdf-format

Handledningskontrakt Teologi och mänskliga rättigheter 
Examensarbete teologiska programmet, PM för studenter, kandidatexamen 
Examensarbete MR-programmet, PM för studenter, kandidatexamen

Examensbevis Teologi

Vid läsårsslut skall ansökan göras senast den 15 maj. Kontakta vid behov studievägledaren för samråd angående kursurval för examensbeviset. Student ska ha betalt kåravgift för att ha rätt till examensbevis.
Examensbeviset är en originalhandling och utfärdas endast en gång. Om du har bytt personnummer har du dock rätt till nytt examensbevis. Kontakta i så fall studievägledaren på teologiska programmet.

Blankett kandidatexamen i teologi 180 hp
Blankett magisterexamen i teologi 60 hp
Blankett masterexamen i teologi 120 hp

Examensbevis Mänskliga Rättigheter

Ansökan ska lämnas in senast den 15 maj om examensbevis önskas erhållas vid läsårsavslutning. För övrigt kan examensansökan lämnas in så snart alla krav är uppfyllda och utfärdas under året. Student ska ha betalt kåravgift för att ha rätt till examensbevis. Examensbeviset är en originalhandling och utfärdas endast en gång. Om du har bytt personnummer har du dock rätt till nytt examensbevis. Kontakta i så fall studievägledaren på programmet mänskliga rättigheter: monica.helles@ehs.se

 

Examinationsintyg/Registerutdrag

Eftersom de flesta studenter kan ta ut intyg direkt från Ladok, via ”Studentinloggning – Ladok” i menyn under "Student", skickas inte längre resultatintyg till alla studenter efter läsårslut. Den som inte själv kan ta ut ett intyg kan beställa utskrift från kursadministrator@ehs.se

Examensbevis skickas alltid ut till studenten efter att examen utfärdats. Observera att examensbeviset är en värdehandling som du ska bevara. Vi skickar inte ut kopior av examensbevis.

Fortsatta studier

Förutsatt att angivna förkunskapskrav uppfylls (kontrollera dessa noga) går det bra att delta i nya kurser, även om upp till 15 hp föreligger i rester (ej godkända kurser). Vid högre restpoäng åligger det studenten att kontakta studievägledare för studieplanering. Påbörjas kurs utan att dessa krav uppfylls riskerar studenten att få avbryta kursen.

Programstudenter registrerar sig efter information av studievägledare. Ansökan till fristående kurser/nätkurser görs på www.antagning.se


Försäkringar

De statliga högskolorna har en olycksfallsförsäkring för sina studenter via Kammarkollegiet, men tyvärr kan vi som enskild högskola inte teckna en sådan försäkring. Du som student behöver alltså själv se till att du har en olycksfallsförsäkring för att ha ett skydd om något händer.

Inspelning av föreläsningar

1. Ljudupptagning, fotografering och filmning vid undervisningssituationer är tillåtet. Avsikt att göra inspelning skall före föreläsningen meddelas berörd lärare.

2. Läraren har möjlighet att vid undervisningstillfället uttryckligen förbjuda inspelning för det fall läraren anser att inspelningen skulle störa verksamheten. Ett sådant meddelat förbud ska vara motiverat och inte grundat på godtycke. Student, som är aktiv i undervisningssituationen, har rätt att be läraren att förbjuda inspelning.

3. Studenter med funktionsnedsättning, som med anledning av funktionsnedsättningen har fått ett beslut om stödåtgärder av högskolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning, omfattas inte av dessa regler.

4. Dessa regler innebär inte att inspelning gjord vid ett undervisningstillfälle får spridas eller tillgängliggöras på sätt som strider mot lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, eller annan lag. Studenten har endast rätt att använda inspelningen för sitt privata bruk.

5. Dessa regler påverkar inte högskolans möjligheter att som ett led i lärosätets verksamhet spela in, fotografera och filma föreläsningar och andra undervisningssituationer.

LADOK – Antagning.se

EHS använder LADOK. Kursregistreringar och betyg från EHS finns med i nationella Ladok och hämtas både till CSN och till Antagning.se. Observera dock att meriterna på Antagning.se endast uppdateras om du har en aktuell ansökan där. Läs mer på Antagning.se: Länk >

Äldre meriter kommer dock ej att föras in i LADOK. Den som har kurser i studieordning 3 eller tidigare (dvs kurskoder som börjar på 3 eller lägre, ex 3-XX-XXX) måste även i fortsättningen skicka in intyg från THS för att få med dessa meriter. I princip är det kurser från 1 juli 2007 som finns i Ladok. Om du märker att kurser som borde finnas i LADOK inte verkar vara införda ber vi dig kontakta kursadministratör eller studierektor. 

LADOK - Studentinloggning

Genom studentinloggning till Ladok kan du själv ta ut uppgifter om antagningar, registreringar och resultat. Du kan också själv kontrollera, och vid behov ändra, dina kontaktuppgifter och ta ut verifierbara nationella intyg över dina resultat. För att använda tjänsten använder du antingen dina inloggningsuppgifter till www.antagning.se/se/start eller eduID, en slags e-legitimation för högskolan. Gå till Studentinloggning: Länk > 

Likabehandling

EHS arbetar för att motverka trakasserier och diskriminering av alla slag och för att främja studenters lika rättigheter oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Om du som student anser att du har blivit utsatt för kränkande behandling bör du om möjligt först tala med den/dem som agerat mot dig eller kontakta studentkåren. Om detta inte hjälper ska du ta kontakt med rektor.

Läs mer om Lagen om likabehandling av studenter i högskolan och vår handlingsplan.  

Lokaler

Kvittering av nyckel
Alla studenter vid EHS som vill vistas i lokalerna när ytterdörrarna är låsta måste kvittera ut en nyckelbricka som fungerar som nyckel. Denna nyckelbricka kvitteras mot en avgift ut hos vaktmästaren i administrationskorridoren på entréplanet. I första hand månd- torsd 10.00-11.30. Övrig tid enl. överenskommelse. Vaktmästaren är ledig fredagar.

Mat och fika

Lunchtider och matkuponger
Restaurangen är öppen 11.30-13.00. 80 kr för lunch. Matkuponger säljs i häften om 10 st för 650 kronor.
Fika serveras i restaurangen på förmiddagar kl 9.30-10.30 och eftermiddagar måndag-torsdag 14.00-15.00.

Observera att resturangen har stängt när folkhögskolan har sportlov, påsklov, höstlov osv. Det vill säga under tider då undervisning bedrivs som vanligt här på EHS. Håll dig enklast uppdaterad via resturangens facebook-sida

Mellanrummet, uppehålls- och fikarum på övre plan. 
Här finns automater med kaffe/te och med läsk/godis. Microvågsugnar finns för medhavd mat. Observera att var och en ansvarar föratt diska och ställa in porslin och koppar som används. 

Närvarokrav

EHS tillämpar obligatorisk närvaro. Högskolans pedagogiska profil bygger på det nära samspelet mellan studenter, lärare och litteratur. Studenten måste se till att förlorad undervisning inhämtas. EHS kommer att bedriva campusundervisning läsåret 20/21 såvida Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte skärps före läsårsstarten i augusti.

Med hänsyn till rådande rekommendationer om fysiskt avstånd kommer antalet platser i lärosalarna att begränsas, men samtidigt kommer det vara möjligt att närvara online i det stora flertalet kurser. Närvarokravet på 80 % finns alltså kvar, men studenten kan antingen vara fysiskt närvarande på campus eller digitalt uppkopplad med videokamera med ljud och bild. Om den digitala uppkopplingen inte fungerar räknas det som frånvaro oberoende av orsak. Du som kommer att närvara på campus, ska anmäla det till respektive lärare.

Vad gäller föreläsningar kan, efter kontakt med läraren, en frånvaro på upp till 20 % av föreläsningstiden accepteras utan vidare åtgärd. Om läraren bedömer det som möjligt kan den som har mer än 20 % frånvaro åläggas att utföra kompletterande uppgifter, så att förlorad undervisning inhämtas och studenten kan ta del i kursprocessen och på ett nöjaktigt sätt fullfölja studierna. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter hunnit genomföras.

Vid seminarier/gruppövningar och andra undervisningstillfällen för redovisningar, enskilt eller i grupp, gäller 100 % närvaro. Schemalagda seminarier/gruppövningar vid EHS är obligatoriska. Förberedelse inför dessa och aktivt deltagande räknas som del av examinationen. Läraren i respektive kurs avgör vilken typ av förberedelse och deltagande som krävs. Vid frånvaro har läraren möjlighet att istället begära in kompletteringsuppgift. 


Parkering

P-skiva gäller på Enskilda högskolans parkeringar. Du får stå 2 timmar på den lilla besöksparkeringen och 4 timmar på den stora parkeringen. Det finns även en avgiftsbelagd parkering intill EHS.
Parkeringstillstånd för EHS studenter är giltigt vardagar 8:00-18:00 och kan hämtas hos vaktmästaren.

Personuppgiftsbehandling - studenter

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig. Läs mer här >

PM-skrivande och examination

EHS mall för bibliografi och källhänvisningar (MR- och teologiska programmet)
Om examination och skriftliga examensuppgifter. Plagiat och fusk, se sid 4 i dokumentet.

Postfack för studenter

I dessa fack läggs t.ex. rättade tentor. Teologistudenter har sina postfack till höger vid trappan på plan2. MR-studenter har sina postfack utanför sal 220 på plan2. 

Postfack för EHS-kollegiet

I administrationskorridoren finns postfack för lärare och personal. Här kan meddelanden, PM, hemtentor mm läggas till EHS-kollegiet.

 

Sjuk, vård av barn eller närstående

För dig som har studiemedel är det viktigt att komma ihåg att för att få behålla studiemedlen vid sjukdom måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk. Den tid du är sjuk och har studiemedel räknar CSN inte in i det totala antalet veckor du haft studiemedel. De veckorna räknas inte heller med när CSN prövar dina studieresultat. Även kortare sjukperioder kan påverka prövningen av dina studieresultat. Det är därför viktigt att du alltid anmäler till Försäkringskassan när du är sjuk. Läs också vad som gäller för vård av barn eller närstående:  Läs mer på CSNs hemsida.

Ingen anmälningsskyldighet till EHS föreligger, men det är bra att läraren får meddelande om din frånvaro och skälet till den. Lärares e-postadresser finns under Kontakt. All undervisning vid EHS är obligatorisk - se vidare under rubriken "Undervisning" nedan. 

 

Studentbostad

Tempus i Åkeshov
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) 
Bostadsförmedlingen i Stockholm

Studentkåren SEHS

Kårexpeditionen ligger på plan 2. Öppettider anslås på dörren.
Mer information se Studentkår.  

Studieavbrott

Uppstår förhinder att fullfölja påbörjad kurs skall detta omgående anmälas. Programstudenter anmäler till studievägledare, student i fristående kurs till kursadministrator@ehs.se.  

Studieuppehåll

Programstudenter kan begära studieuppehåll, vilket normalt beviljas för högst två år. Om inte återregistrering skett senast 1 april resp. 1 oktober inför kommande termin avförs studenten ur studentregistret. 

Blankett Ansökan om studieuppehåll >>

 

Tentamen

 • För att studieresultat ska registreras ska kåravgift vara betald.
 • Anmälan: Till första (ordinarie) tentamen på en kurs behöver student inte anmäla sig. Vid omtentamen ska student alltid anmäla sig senast en vecka i förväg: Inför omtenta i salstentamen görs anmälan via formulär på hemsidan: Anmälan omtentamen. Inför en hemtentamen görs anmälan direkt till respektive lärare eller enligt lärares instruktioner. 
 • Betygsskala: A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig, TG = Tillgodoräknad. Läraren informerar om form och tid för tentamen samt vad som krävs för respektive betyg. Tentamensresultat meddelas av läraren, vanligtvis inom två-tre veckor. Vid examination av om-/resttentamen kan det dock dröja längre.
 • Studenter som underkänts eller varit förhindrade att delta vid den ordinarie tentan erbjuds ett första omtentatillfälle några veckor senare. Student skall anmäla sitt deltagande i omtentan senast en vecka i förväg. Inför salstentamen görs anmälan via formulär på hemsidan Anmälan omtentamen. Inför en hemtentamen görs anmälan direkt till respektive lärare eller enligt lärarens instruktioner. Det är inte möjligt att göra omtentamen för att höja ett godkänt betyg.
 • Student som inte är godkänd efter det andra tillfället skall snarast kontakta läraren för samråd angående tidpunkt för ny tentamen.
 • Därefter hänvisas student till de tentamenstillfällen som erbjuds i anslutning till kommande läsårs kurs. Tider för salstentamen framgår i schemat. Senast en vecka före tentamen skall du anmäla din önskan att delta till den lärare som är ansvarig för kursen vid tidpunkten. Endast då särskilda skäl föreligger medges ytterligare tentamensmöjlighet vid sidan om detta. För besked om tid för hemtenta, framläggning av PM/interpretation eller liknande skall du vid kursens början kontakta den lärare som handhar kursen. För läraruppgift se aktuellt schema, för e-postadress sök i ”Kontakt”.
 • Rättade salstentor återlämnas i samband med lektion eller via postfacken för studenter. Önskas hemsändning skall adresserat och frankerat kuvert (minst dubbelt porto) lämnas till läraren. Rättade nätkurstentor hämtas hos informationsansvarig. De sparas ett år efter tentamensdatum.
 • Nätkurser: Vid annan skriftlig tentamen än salskrivning skall materialet lämnas elektroniskt i Canvas eller enligt lärares instruktioner.
 • Postfacken töms varje sommar. Insamlade tentor sparas ett år efter tentamensdatum och kan hämtas hos respektive studievägledare. Därefter slängs tentorna.

Vid salstentamen gäller följande regler:

 • Student ska uppvisa godkänd legitimation. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort.
 • I relation till skrivningstidens början tillåts student att komma inom en halvtimme. Efter detta är det inte längre tillåtet att komma in och påbörja skrivning.
 • Student får lämna salen tidigast efter 45 minuter.
 • Väskor och ytterkläder ska placeras längst bak i skrivsalen.
 • Mobiltelefon ska vara avstängd och förvaras i väska eller ytterkläder.
 • Plånböcker ska förvaras i väska eller ytterkläder.
 • Salen får lämnas endast för toalettbesök.
 • Toalettbesök. Endast en i taget får gå ur salen och man skriver på och stryker från en lista hos tentavakten.
 • Den som vill får ta med eget fika.
 • Rättade tentor återlämnas i samband med senare lektion eller i förslutna kuvert via studenternas postfack. Önskas hemsändning skall adresserat och frankerat kuvert lämnas till tentavakten.

Muntlig tentamen
Muntlig tentamen kan ske individuellt eller i grupp, enligt lärares anvisning och enligt schema som fastställs vid kursens början. I särskilda fall kan lärare i samråd med studentgruppen ersätta skriftlig tentamen med muntlig. Muntlig tentamen kan inte ersätta skriftlig för enskild student utom vid mindre kompletteringar eller när särskilda regler rörande dokumenterade funktionshinder tillämpas.

Kompletteringsuppgifter
Lärare har möjlighet att begära in kompletteringsuppgifter för till exempel frånvaro vid obligatoriska seminarier. Vidare kan lärare erbjuda möjlighet till kompletteringsuppgift i fall där enklare brister eller missförstånd skapar oklarhet kring betygssättningen. 

Uppsats

Se Examensarbete