Studentinformation/regler

Studentinformation/regler

Trivselregler

Vid läsårsstarten kom EHS-studenterna överens om följande trivselregler:

 • Behandla varandra med omtanke och respekt
 • Sträva efter att förstå/lyssna på varandra – inte förändra varandra
 • Respektera olika lokalers syften (ljudvolym/diska/håll rent/plocka undan)
 • Inkludera alla, hälsa på varandra
 • Håll sakliga diskussioner, gå inte till personangrepp
 • Skapa rum/tillfällen att mötas i ”icke givna grupper”
 • Erbjud/ta emot hjälp, stötta varandra
 • Lyssna och ta emot kritik, utgå från ”jag tycker…”
 • Stör inte
 • Ta reda på vilka som går i din kurs/ditt program
 • Telefoner ska vara på ljudlöst
 • Bråk ska inte ut på sociala medier

På sidan Studentinformation finns samlad information om frågor som gäller studier vid EHS. Börja alltid med att leta där.