Till dig som är antagen till

5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30 hp, hösten 2019

5MR394 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30 hp, hösten 2019

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)!

Glöm inte att tacka ja till din plats senast den 26 juli. Men för att förberedelser ska hinna komma igång är det också viktigt att du snarast tar kontakt och bekräftar till kursledaren anneli.winell@ehs.se att du planerar att göra praktiken.

 

Förberedelser för praktiken

Som du kan läsa i kursbeskrivningen förväntas du vara aktiv och själv söka efter praktikplats. Därefter ska praktikplatsen godkännas av kursledaren vid EHS. Praktiken ska omfatta 18-20 veckor på heltid och ska inte vara avlönad.

Det är mycket som ska ordnas inför praktiken. Nu är det semestertider och kursledaren är därför inte anträffbar hela sommaren. Det viktiga är att du skickar mail till anneli.winell@ehs.se med dina kontaktuppgifter och med uppgifter om hur långt du kommit med att söka praktikplats, alternativt med uppgifter om praktikplatsen.

På Studentwebben finns samlat lite viktigt att tänka på: LÄNK inför praktikkursen

 

Seminarier under kursens gång

Följande träffar är inbokade i schemat. (Om praktiken sker utomlands kan viss obligatorisk närvaro kompenseras på annat sätt, i enlighet med beslut av kursansvarig.)

Tisdag 27/8kl 15.00-16.30  Startseminarium
Måndag 28/10

kl 08.30-10.00  Mitterminsseminarium

Tisdag 14/1

kl 15.00-16.30  Avslutande seminarium med redovisning

Mer detaljerad information får du på kurshemsidan på Canvas. Här nedan finns ytterligare information som är viktig för dig som student på EHS.

 

Schema

På schemasidan finns en länk ”Instruktioner till läsning av schema”. Läs den, men här är det enklaste sättet att hitta fristående kurser när du kommit in i schemat som startar som ett helblått fält:

Sök kurs:
Längst upp till vänster:
Välj Typ: “Kurskod”
Välj ID: Scrolla fram kurskoden  5MR394
Längst upp till höger:
”Välj period”
Scrolla fram önskad vecka för schema veckovis

Tyvärr kan det vara problem i iPhone att få fram rullgardinen under ”typ”, lättast fungerar det på dator.

Schemasidan under fliken STUDENT: LÄNK

 

Studentinformation via e-post   

Högskolan använder sig av e-post för att skicka information till dig. Vi skickar till den e-postadress du har angett på Antagning.se och därför är det viktigt att du håller dina kontaktuppgifter på Antagning.se uppdaterade.

 

Studentinloggning till Ladok (betygssystem) och Canvas (kurshemsidor)

  • EHS är ansluten till det nationella betygssystemet LADOK där kurser och betyg registreras. Där kan du själv ta ut verifierbara intyg över dina registreringar och resultat. Ladok är kopplat till CSN.
  • EHS använder läroplattformen Canvas för kurshemsidor. Där lägger respektive lärare upp kursdetaljer, studiematerial och kommunicerar om kursen.

För att logga in i Ladok och Canvas krävs att du skaffar dig ett eduID, en slags e-legitimation för högskolevärlden. Efter andra urvalet flyttas din antagning och dina kontaktuppgifter över till Ladok och då kan du själv logga in som student.

Om du saknar svenskt personnummer kan du inte skaffa eduID, kontakta då kursadministrator@ehs.se för hjälp med registrering och tillgång till Canvas (kurshemsidor).

GÖR SÅ HÄR:
 1)

SKAFFA eduID så snart som möjligt eftersom det kan ta lite tid

Instruktioner (pdf)

 2)

LOGGA IN I LADOK med eduID 

I Ladok registreras kurser och betyg. Student kan själv ta ut verifierbara intyg över registreringar och resultat. Ladok är kopplat till CSN.

Instruktioner (pdf)
 3)

Logga in på kurshemsidan i ”Canvas” med eduID

Varje kurs har en egen kurshemsida där läraren lägger upp kursdetaljer, studiematerial och kommunicerar om kursen.

Instruktioner (pdf)

 
Läs mer på: Studentinloggning - Ladok.

 

Studentwebb

På Studentwebben samlar vi diverse information. T.ex finns länkar till programmens sidor, info om aktuella stipendier, praktikannonser mm: LÄNK

 

Studentkår och obligatorisk kåravgift

Studentkåren vid EHS deltar aktivt i högskolans utbildningsutveckling. Kårmedlemskap är obligatoriskt på EHS. För att studieresultat ska registreras ska kåravgift vara betald. Medlemsavgiften betalas ett par veckor efter kursstart då en faktura skickas med e-post till alla studenter. Läs om detta under rubriken ”Medlemskap i studentkåren” på studentkårens hemsida: LÄNK

 

Personuppgiftsbehandling - studenter

EHS behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig, läs mer: LÄNK

 

MR på facebook

På vår MR-fb-sida informerar vi om det som händer på THS/EHS samt bevakar externa seminarier och aktiviteter som kan vara av intresse för er studenter. Gilla sidan så får du uppdateringar: EHS-MR-Facebook

 

Ytterligare information för dig som ny student

Under NY STUDENT finns ytterligare information om att studera på EHS. Här finns också vägbeskrivning: LÄNK

 

 

Varmt välkommen till studier i mänskliga rättigheter!

Monica Helles
Studievägledare mänskliga rättigheter
Samordnare av särskilt pedagogiskt stöd

Enskilda Högskolan Stockholm
Högskolan för mänskliga rättigheter
Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma
monica.helles@ehs.se
www.ehs.se