Till dig som är antagen till

Magister- respektive masterprogrammet i mänskliga rättigheter 60/120 hp, hösten 2019

Magister- respektive masterprogrammet i mänskliga rättigheter 60/120 hp, hösten 2019

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)!

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)!

Glöm inte att tacka ja till din plats senast den 26 juli.

Läsårsstart med registrering och introduktionsdagar 26-27 augusti

Du kallas till läsårsstart den 26-27 augusti. Dessa dagar är obligatoriska och innehåller såväl allmän information om att studera vid EHS som specifik programinformation för magister- och masterprogrammet. Observera att utebliven registrering och närvaro innebär att du kan strykas från programmet. Mer detaljerad information sänds ut i mitten av augusti till dig som tackat ja till plats.

För dig som blivit antagen med villkor är det viktigt att ett intyg på behörighetsgivande kandidatexamen uppvisas för studievägledare Monica Helles senast i samband med registreringen den 26 augusti. Men skicka gärna intyget per mail till monica.helles@ehs.se så snart kandidatexamen är publicerad i Ladok.

Magister- och masterprogrammen läser tillsammans under hela första höstterminen och halva vårterminen. Vi kallar denna årskurs gemensamt för ”MR-master1”. Under första veckan ser programmet ut som följer för båda programmen:

Måndag 26/8Heldag: Registrering, välkomstprogram och introduktion
Tisdag 27/8

Förmiddag: Fortsättning introduktion samt kursstart för 5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30hp

 

Obligatorisk undervisning

Notera att all undervisning är obligatorisk på EHS och att detta gäller såväl för föreläsningar som för seminarier och grupparbeten. Programmet innebär heltidsstudier och ingående kurser går på helfart. 

 

För dig som har en funktionsnedsättning

För att kunna förbereda för särskilt pedagogiskt stöd är det viktigt att du skickar in ett läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Anmälan görs via ett formulär på vår hemsida: LÄNK

Du kan också kontakta samordnaren av särskilt pedagogiskt stöd om du har frågor: monica.helles@ehs.se

 

Kurslitteratur

Tänk på att skaffa litteraturen i god tid. På EHS bibliotek går det att låna få exemplar, men endast under mycket korta perioder. Därför bör du skaffa böckerna själv. Här finns några länkar till hjälp:

Kursbeskrivning och litteraturlista höstens kurs: Litteratur

Tips på internetbokhandlare finns på bibliotekets hemsida: EHS bibliotek

MR-studenterna har en facebook-grupp för att köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Sök upp gruppen ”MR-böcker” och begär att få gå med.

 

Schema

På schemasidan finns en länk ”Instruktioner till läsning av schema”. Läs den, men här är de två viktigaste sätten att hitta när man kommit in i schemat som startar som ett helblått fält:

Sök klass (för programstudenter):
Längst upp till vänster:
Välj Typ: “Klass”
Välj ID: MR Master1 (gäller magister och master åk1)
Längst upp till höger:
”Välj period”
Scrolla fram önskad vecka för schema veckovis

Sök kurs:
Längst upp till vänster:
Välj Typ: “Kurskod”
Välj ID: Scrolla fram kurskoden, t.ex. 5MR432

Tyvärr kan det vara problem i iPhone att få fram rullgardinen under ”typ”, lättast fungerar det på dator.

Schemasidan under fliken STUDENT: LÄNK

 

Studentinformation via e-post   

Högskolan använder sig av e-post för att skicka information till dig. Vi skickar till den e-postadress du har angett på Antagning.se och därför är det viktigt att du håller dina kontaktuppgifter på Antagning.se uppdaterade.

 

Studentinloggning till Ladok (betygssystem) och Canvas (kurshemsidor)

  • EHS är ansluten till det nationella betygssystemet LADOK där kurser och betyg registreras. Där kan du själv ta ut verifierbara intyg över dina registreringar och resultat. Ladok är kopplat till CSN.
  • EHS använder läroplattformen Canvas för kurshemsidor. Där lägger respektive lärare upp kursdetaljer, studiematerial och kommunicerar om kursen.

För att logga in i Ladok och Canvas krävs att du skaffar dig ett eduID, en slags e-legitimation för högskolevärlden. Efter andra urvalet flyttas din antagning och dina kontaktuppgifter över till Ladok och då kan du själv logga in som student.

Om du saknar svenskt personnummer kan du inte skaffa eduID, kontakta då kursadministrator@ehs.se för hjälp med registrering och tillgång till Canvas (kurshemsidor).

GÖR SÅ HÄR:
 1)

SKAFFA eduID så snart som möjligt eftersom det kan ta lite tid

Instruktioner (pdf)

 2)

LOGGA IN I LADOK med eduID 

I Ladok registreras kurser och betyg. Student kan själv ta ut verifierbara intyg över registreringar och resultat. Ladok är kopplat till CSN.

Instruktioner (pdf)
 3)

Logga in på kurshemsidan i ”Canvas” med eduID

Varje kurs har en egen kurshemsida där läraren lägger upp kursdetaljer, studiematerial och kommunicerar om kursen.

Instruktioner (pdf)

 
Läs mer på: Studentinloggning - Ladok.

 

Studentwebb

På Studentwebben samlar vi diverse information. T.ex finns länkar till programmens sidor, info om aktuella stipendier, praktikannonser mm: LÄNK

 

Studentkår och obligatorisk kåravgift

Studentkåren vid EHS deltar aktivt i högskolans utbildningsutveckling. Kårmedlemskap är obligatoriskt på EHS. För att studieresultat ska registreras ska kåravgift vara betald. Medlemsavgiften betalas ett par veckor efter kursstart då en faktura skickas med e-post till alla studenter. Läs om detta under rubriken ”Medlemskap i studentkåren” på studentkårens hemsida: LÄNK

 

Personuppgiftsbehandling - studenter

EHS behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig, läs mer: LÄNK

 

MR på facebook

På vår MR-fb-sida informerar vi om det som händer på THS/EHS samt bevakar externa seminarier och aktiviteter som kan vara av intresse för er studenter. Gilla sidan så får du uppdateringar: EHS-MR-Facebook

 

Ytterligare information för dig som ny student

Under NY STUDENT finns ytterligare information om att studera på EHS. Här finns också vägbeskrivning: LÄNK

 

 

Varmt välkommen till studier i mänskliga rättigheter!

Monica Helles
Studievägledare mänskliga rättigheter
Samordnare av särskilt pedagogiskt stöd

Enskilda Högskolan Stockholm
Högskolan för mänskliga rättigheter
Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma
monica.helles@ehs.se
www.ehs.se