Till dig som är antagen till

Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter 180 hp, hösten 2019

Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter 180 hp, hösten 2019

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)!

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)!

Glöm inte att tacka ja till din plats senast den 26 juli.

Läsårsstart den 26 augusti och introduktionsvecka

Du kallas härmed till läsårsstart. Under första veckan, måndag den 26 till torsdag den 29 augusti, kommer vi att ägna oss åt programintroduktion på olika sätt. Dessa tillfällen är obligatoriska och viktiga för att du ska få en bra start med dina studier. Om du inte deltar under introduktionsveckan kan du komma att avregistreras från programmet. Mer detaljerad information om introduktionsveckan sänds ut i mitten av augusti till dig som tackat ja till plats. Här är introduktionsveckan i stora drag:

Måndag 26/8Heldag: Registrering, välkomstprogram och introduktion
Tisdag 27/8Förmiddag: Introduktion fortsättning
Eftermiddag: Kursstart 5MR172 MR och folkrättens grunder
Onsdag 28/8Heldag: Introduktion fortsättning
Torsdag 29/8Förmiddag: Introduktion fortsättning
Tisdag 3/9 Kursstart 5MR176 MR och filosofi

 

Kurser hösttermin i MR1

Kandidatprogrammet innebär heltidsstudier. Läsåret är uppdelat i fyra moduler om vardera 10 veckor. Inom varje modul läser du två halvtidskurser parallellt. Höstterminen sträcker sig över årsskiftet t.o.m. vecka 3/2020. Kandidatprogrammets första årskurs kallar vi MR1. Följande kurser läses under höstterminen:

Modul 1:  Aug-okt   vecka 35-44
5MR172Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7,5 hp,
start den 27 augusti
5MR176Mänskliga rättigheter och filosofi, 7,5 hp,
start den 3 september
Modul 2: Nov-jan   vecka 45-03/2020
5MR177Mänskliga rättigheter och demokrati, 7,5 hp,
start den 6 november

5MR178Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7,5 hp,
start den 7 november

 

Obligatorisk undervisning

Notera att all undervisning är obligatorisk på EHS och att detta gäller såväl för föreläsningar som för seminarier och grupparbeten. Programmet innebär heltidsstudier och för att du ska lyckas med dina studier bör du räkna med 40 timmars arbetsvecka. De schemalagda lektionerna utgör bara en del av dina studier. Den undervisningsfria tiden behöver användas för att läsa in kurslitteratur, skriva pm och göra andra uppgifter. Om det är första gången du studerar på högskola är det särskilt viktigt att du avsätter tiden till att komma in i de akademiska studierna. Vi rekommenderar därför att du inte ska fylla upp med extrajobb under första terminen.

 

För dig som har en funktionsnedsättning

För att kunna förbereda för särskilt pedagogiskt stöd är det viktigt att du skickar in ett läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Anmälan görs via ett formulär på vår hemsida: LÄNK

Du kan också kontakta samordnaren av särskilt pedagogiskt stöd om du har frågor: monica.helles@ehs.se

 

Kurslitteratur

Det är mycket viktigt att du skaffar litteratur i god tid inför varje kursstart. För att du ska hinna läsa all litteratur och tillgodogöra dig kurserna på bästa sätt är tillgång till kurslitteraturen ett måste. Börja med de två första kurserna 5MR172 och 5MR176. Du behöver litteraturen under hela kursens gång och det kan ta tid att beställa.  På EHS bibliotek går det att låna ett fåtal exemplar under mycket korta perioder. Därför bör du skaffa böckerna själv. Här finns några länkar till hjälp:

Kursbeskrivningar och litteraturlistor för höstens kurser: Litteraturlistor

Tips på internetbokhandlare finns på bibliotekets hemsida: EHS bibliotek

MR-studenterna har en facebook-grupp för att köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Sök upp gruppen ”MR-böcker” och begär att få gå med.

 

Schema

På schemasidan finns en länk ”Instruktioner till läsning av schema”. Läs den, men här är de två viktigaste sätten att hitta när du kommit in i schemat som startar som ett helblått fält

Sök klass (för programstudenter):
Längst upp till vänster:
Välj Typ: “Klass”
Välj ID: MR1
Längst upp till höger:
”Välj period”
Scrolla fram önskad vecka för schema veckovis

Sök kurs:
Längst upp till vänster:
Välj Typ: “Kurskod”
Välj ID: Scrolla fram kurskoden, t.ex. 5MR172
Längst upp till höger:
”Välj period”
Scrolla fram önskad vecka för schema veckovis

Tyvärr kan det vara problem i iPhone att få fram rullgardinen under ”typ”, lättast fungerar det på dator.

Schemasidan under fliken STUDENT: LÄNK

 

Studentinformation via e-post   

Högskolan använder sig av e-post för att skicka information till dig. Vi skickar till den e-postadress du har angett på Antagning.se och därför är det viktigt att du håller dina kontaktuppgifter på Antagning.se uppdaterade.

 

Studentinloggning till Ladok (betygssystem) och Canvas (kurshemsidor)

  • EHS är ansluten till det nationella betygssystemet LADOK där kurser och betyg registreras. Där kan du själv ta ut verifierbara intyg över dina registreringar och resultat. Ladok är kopplat till CSN.
  • EHS använder läroplattformen Canvas för kurshemsidor. Där lägger respektive lärare upp kursdetaljer, studiematerial och kommunicerar om kursen.

För att logga in i Ladok och Canvas krävs att du skaffar dig ett eduID, en slags e-legitimation för högskolevärlden. Efter andra urvalet flyttas din antagning och dina kontaktuppgifter över till Ladok och då kan du själv logga in som student.

Om du saknar svenskt personnummer kan du inte skaffa eduID, kontakta då kursadministrator@ehs.se för hjälp med registrering och tillgång till Canvas (kurshemsidor).

GÖR SÅ HÄR:
 1)

SKAFFA eduID så snart som möjligt eftersom det kan ta lite tid

Instruktioner (pdf)

 2)

LOGGA IN I LADOK med eduID 

I Ladok registreras kurser och betyg. Student kan själv ta ut verifierbara intyg över registreringar och resultat. Ladok är kopplat till CSN.

Instruktioner (pdf)
 3)

Logga in på kurshemsidan i ”Canvas” med eduID

Varje kurs har en egen kurshemsida där läraren lägger upp kursdetaljer, studiematerial och kommunicerar om kursen.

Instruktioner (pdf)

 
Läs mer på: Studentinloggning - Ladok.

 

Studentwebb

På Studentwebben samlar vi diverse information. T.ex finns länkar till programmens sidor, info om aktuella stipendier, praktikannonser mm: LÄNK

 

Studentkår och obligatorisk kåravgift

Studentkåren vid EHS deltar aktivt i högskolans utbildningsutveckling. Kårmedlemskap är obligatoriskt på EHS. För att studieresultat ska registreras ska kåravgift vara betald. Medlemsavgiften betalas ett par veckor efter kursstart då en faktura skickas med e-post till alla studenter. Läs om detta under rubriken ”Medlemskap i studentkåren” på studentkårens hemsida: LÄNK

 

Personuppgiftsbehandling - studenter

EHS behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig, läs mer: LÄNK

 

MR på facebook

På vår MR-fb-sida informerar vi om det som händer på THS/EHS samt bevakar externa seminarier och aktiviteter som kan vara av intresse för er studenter. Gilla sidan så får du uppdateringar: EHS-MR-Facebook

 

Ytterligare information för dig som ny student

Under NY STUDENT finns ytterligare information om att studera på EHS. Här finns också vägbeskrivning: LÄNK

 

 

Varmt välkommen till studier i mänskliga rättigheter!

Monica Helles
Studievägledare mänskliga rättigheter
Samordnare av särskilt pedagogiskt stöd

Enskilda Högskolan Stockholm
Högskolan för mänskliga rättigheter
Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma
monica.helles@ehs.se
www.ehs.se