Till dig som är antagen till

Fristående kurser i mänskliga rättigheter hösten 2020

Fristående kurser i mänskliga rättigheter hösten 2020

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)!

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)!

Glöm inte att tacka ja till din plats senast den 24 juli.

Kallelse till registrering den 24 augusti

Du kallas härmed till registrering den 24 augusti och inbjuder till övrigt introduktionsprogram 24-26 augusti.  Registreringen är obligatorisk och kan ske både på campus och online den 24 augusti. Utebliven registrering innebär att du stryks från kurs och reserv kallas. Observera att kallelsen gäller även för dig som börjar kurs under senare del av terminen.

EHS har beslutat att åter öppna upp för utbildning på plats på campus från höstterminen. Tillgängliga sittplatser i lärosalarna kommer att vara anpassade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det blir från och med hösten möjligt att närvara på flertalet kurser online, vilket t ex gör det möjligt för de studenter som befinner sig i riskgrupp att delta online. Vid online-närvaro ska studenter vara inloggade via videokamera med såväl ljud som bild. EHS fortsätter att följa utvecklingen av Covid-19 vilket kan innebära att campus-undervisning med kort varsel åter kan behöva ställas om helt till distansundervisning. Vi återkommer snarast om detta skulle bli fallet. Du kan också hålla dig uppdaterad om högskolans övergripande information på EHS hemsida https://www.ehs.se/om-högskolan/med-anledning-av-utbrottet-av-coronavirus

Registreringen den 24 augusti är obligatorisk oavsett om det sker på campus eller online. Därefter erbjuds du att delta på kandidat-programmets introduktionsdagar som pågår 24-26 augusti. Dessa innehåller bl.a. studieteknik och praktisk information för att studera på EHS. Om du inte har läst på högskola tidigare rekommenderar vi dig varmt att vara med även på dessa dagar på campus eller online. Mer detaljerad information om introduktionsdagarna sänds ut i mitten av augusti till dig som tackat ja till plats. Här är programmet i stora drag:

Måndag 24/8

Eftermiddag: Registrering och introduktion

Tisdag 25/8

Heldag: Introduktion fortsättning

Onsdag 26/8

Heldag: Introduktion samt kursstart för 5MR176 MR och filosofi

Måndag 31/8

Kursstart för 5MR172 MR och folkrättens grunder

Därefter fortsätter kurstillfällen enligt webb-schema.

 


Studentinloggning till Ladok (betygssystem) och Canvas (kurshemsidor)

  • EHS är ansluten till det nationella betygssystemet LADOK där kurser och betyg registreras. Där kan du själv ta ut verifierbara intyg över dina registreringar och resultat. Ladok är kopplat till CSN.
  • EHS använder läroplattformen Canvas för kurshemsidor. Där lägger respektive lärare upp kursdetaljer, studiematerial och kommunicerar om kursen.

För att logga in i Ladok och Canvas krävs att du skaffar dig ett eduID, en slags e-legitimation för högskolevärlden. Efter andra urvalet flyttas din antagning och dina kontaktuppgifter över till Ladok och då kan du själv logga in som student.

Om du saknar svenskt personnummer kan du inte skaffa eduID, kontakta då kursadministrator@ehs.se för hjälp med registrering och tillgång till Canvas (kurshemsidor).

 

GÖR SÅ HÄR:

SKAFFA eduID så snart som möjligt eftersom det kan ta lite tid
Instruktioner(pdf)

LOGGA IN I LADOK med eduID
Instruktioner(pdf)

LOGGA IN PÅ KURSHEMSIDOR I CANVAS
Höstterminens kurshemsidor finns tillgängliga från den 12 augusti.
Instruktioner(pdf)

Läs mer på: Studentinloggning - Ladok.

 

Schema

Höstterminen är uppdelad i två moduler om vardera 10 veckor, v 35-44 och v 45-02. Varje 7,5hp-kurs går på halvfart under en modul. Om du läser två kurser parallellt blir det heltidsstudier. Höstterminen sträcker sig över årsskiftet t.o.m. vecka 2/2021. 

Schema för höstterminen 2020 finns publicerat på vår hemsida. Där kan du leta upp din kurs genom att söka på din kurskod eller kurstitel. Schemat kan tas ut som grafiskt schema eller textschema. Du kan också prenumerera på schemat och lägga in det i din egen kalender.

Schemasidan med instruktioner finns under fliken STUDENT: LÄNK

 

Obligatorisk undervisning

Notera att all undervisning är obligatorisk på EHS. Detta gäller såväl för föreläsningar som för seminarier och grupparbeten samt oavsett om kurserna kommer att ges på campus eller online.  Om det är första gången du studerar på högskola är det viktigt att du avsätter tid för att komma in i de akademiska studierna. De schemalagda lektionerna utgör bara en del av dina studier. Den undervisningsfria tiden behöver användas för att läsa in kurslitteratur, skriva pm och göra andra uppgifter.

 

För dig som har en funktionsnedsättning

För att kunna förbereda för pedagogiskt stöd är det viktigt att du skickar in ett läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Anmälan görs via ett formulär på vår hemsida: LÄNK

Kontakta också samordnaren för pedagogiskt stöd för att boka en tid för samtal när terminen startat: monica.helles@ehs.se

 

Kurslitteratur

Det är mycket viktigt att du skaffar litteratur i god tid inför varje kursstart. För att du ska hinna läsa all litteratur och tillgodogöra dig kurserna på bästa sätt är tillgång till kurslitteraturen ett måste. På EHS bibliotek går det bara att låna få exemplar, men endast under mycket korta perioder. Därför bör du skaffa böckerna själv. Här finns några länkar till hjälp:

Kursbeskrivningar och litteraturlistor för höstens kurser: Litteratur

Tips på internetbokhandlare finns på bibliotekets hemsida: EHS bibliotek

MR-studenter i Sverige har en facebook-grupp för att köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Sök upp gruppen ”MR-böcker” och begär att få gå med.

 

Studentinformation via e-post   

Högskolan använder sig av e-post för att skicka information till dig. Vi skickar till den e-postadress du har angett på Antagning.se och därför är det viktigt att du håller dina kontaktuppgifter på Antagning.se uppdaterade.

 

Studentwebb

På Studentwebben samlar vi diverse information. T.ex finns länkar till information om aktuella stipendier: LÄNK

 

Studentkår och obligatorisk kåravgift

Studentkåren vid EHS deltar aktivt i högskolans utbildningsutveckling. Kårmedlemskap är obligatoriskt på EHS. För att studieresultat ska registreras ska kåravgift vara betald. Medlemsavgiften betalas ett par veckor efter kursstart då en faktura skickas med e-post till alla studenter. Läs om detta under rubriken ”Medlemskap i studentkåren” på studentkårens hemsida: LÄNK

Personuppgiftsbehandling - studenter

EHS behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig, läs mer: LÄNK

 

MR på facebook

På vår MR-fb-sida informerar vi om det som händer på EHS samt bevakar externa seminarier och aktiviteter som kan vara av intresse för er studenter. Gilla sidan så får du uppdateringar: EHS-MR-Facebook

 

Ytterligare information för dig som ny student

Under NY STUDENT finns ytterligare information om att studera på EHS. Här finns också vägbeskrivning: LÄNK 

 

Varmt välkommen till studier i mänskliga rättigheter!

Monica Helles
Studievägledare
Samordnare för pedagogiskt stöd

Enskilda Högskolan Stockholm
Högskolan för mänskliga rättigheter
Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma
monica.helles@ehs.se