Välkommen till studier vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) ST 2020!

Välkommen till studier vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) ST 2020!

Av ditt antagningsbesked från Universitets- och högskolerådet framgår vilken eller vilka kurser du är antagen till.

Sommarterminen startar den 8 juni, men innan dess behöver du göra en del förberedelser för att kunna påbörja dina studier. Först behöver du skaffa ett eduID-konto för att sedan kunna logga in i Ladok inför registreringen. eduID-inloggningen behövs också för att logga in på kurshemsidor i Canvas. Instruktioner finns längre ner.


Kursregistrering öppnar den 21 maj

Registrering innebär att du bekräftar att du ska gå kursen/kurserna.
Utebliven registrering leder till följande:

  • Du förlorar din plats och eventuella reserver kallas
  • Inga uppgifter förs över till CSN, och du får inte studiemedel

GÖR SÅ HÄR:

Registrering sker i betygssystemet LADOK, som också är kopplat till CSN. För att göra detta behöver du skaffa ett konto på eduID, en slags e-legitimation för högskolevärlden. Om du saknar svenskt personnummer kan du inte skaffa eduID, kontakta då kursadministrator@ehs.se för hjälp med registreringen.

 1)

SKAFFA eduID så snart som möjligt eftersom det kan ta lite tid

Instruktioner (pdf)

 2)

LOGGA IN I LADOK med eduID – det är i Ladok som du ska registrera dig under registreringsperioden, den 21 maj och den 14 juni.

Instruktioner (pdf)

 3)

LOGGA IN PÅ KURSHEMSIDOR I CANVAS

Sommarterminens kurshemsidor finns tillgängliga från den 21 maj.

Instruktioner (pdf)

 

Schema

Schema och annan viktig information om sommarkurserna kommer att finnas på kurshemsidan på Canvas för respektive kurs.


Kurslitteratur

Det är viktigt att du skaffar litteratur i god tid inför varje kursstart. Här finns några länkar till hjälp:

Kursbeskrivningar och litteraturlistor för sommarens kurser: Litteratur

Tips på internetbokhandlare finns på bibliotekets hemsida: EHS bibliotek


Undervisning

Notera att all undervisning är obligatorisk på EHS och att detta gäller såväl för föreläsningar som för seminarier, gruppövningar och kursintroduktioner, oavsett om de äger rum på Campus eller i schemalagda videokonferenser.


För dig som har en funktionsnedsättning

För att kunna förbereda för särskilt pedagogiskt stöd är det viktigt att du skickar in ett läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Anmälan görs via ett formulär på vår hemsida: LÄNK

Du kan också kontakta samordnaren av särskilt pedagogiskt stöd om du har frågor: monica.helles@ehs.se


Studentinformation via e-post   

Högskolan använder sig av e-post för att skicka information till dig. Vi skickar till den e-postadress du har angett på Antagning.se och därför är det viktigt att du håller dina kontaktuppgifter på Antagning.se uppdaterade.


Studentkår och obligatorisk kåravgift

Studentkåren vid EHS deltar aktivt i högskolans utbildningsutveckling. Kårmedlemskap är obligatoriskt på EHS. För att studieresultat ska registreras ska kåravgift vara betald. Medlemsavgiften betalas ett par veckor efter kursstart då en faktura skickas med e-post till alla studenter. Läs om detta under rubriken ”Medlemskap i studentkåren” på studentkårens hemsida: LÄNK
 

Ytterligare information för dig som ny student

Under NY STUDENT finns ytterligare information om att studera på EHS. LÄNK


Personuppgiftsbehandling - studenter

EHS behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig, läs mer: LÄNK

 

Vägbeskrivning till EHS LÄNK

 

Varmt välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!