Du som är reserv till program eller kurser

Du som är reserv till program eller kurser

Reservplacering innebär att du är placerad på väntelista.

Höstterminen: En första reservantagning sker i samband med urval 2 i månadsskiftet juli/aug.

Vårterminen: En första reservantagning sker i samband med urval 2 i slutet av december.

Efter den första reservantagningen höst och vår kan reserver kallas kontinuerligt om plats uppstår, men högst ett par veckor in på respektive program eller kurs. Besked om plats ges via e-post. Om vi inte får svar inom rimlig tid går platsen vidare till nästa reserv. Observera att vi inte har möjlighet att meddela att tiden har gått ut för att ta in reserver.

Läs mer på sidan Ny student.