Avdelningen för Religionsvetenskap och teologi, hösten 2020

Avdelningen för Religionsvetenskap och teologi, hösten 2020

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)!

Av ditt antagningsbesked från Universitets- och högskolerådet (UHR) framgår vilken kurs eller vilket program i religionsvetenskap och teologi du är antagen till på EHS.

 

Obligatorisk registrering för antagna

För att behålla din plats på de kurser eller program som du har blivit antagen till och tackat ja till ska du webbregistrera dig på dina kurser under registreringsperioden. Som nyantagen student, om du registrerar dig på ditt programs inledande kurser har du registrerat dig på ditt program. Registrering innebär att du bekräftar att du ska gå utbildningen. Utebliven registrering under registreringsperioden leder till följande: (1) du förlorar din plats och eventuella reserver kallas och (2) inga uppgifter förs över till CSN och du får inte studiemedel.

Registreringsperioden är mellan den 15 och 30 augusti. Registrera dig så snart som möjligt efter öppningen, allra helst under första veckan efter registreringsperioden har öppnat. Det kan ta tid att ordna med det som krävs för att kunna logga in i studentportalen Ladok, där registreringen görs, så det är viktigt att inte vänta för länge med registreringen. Mer information om webbregistreringen i Ladok finns nedan.

 


Studentinloggning till Ladok (betygssystem) och Canvas (kurshemsidor)

 • EHS är ansluten till det nationella betygssystemet LADOK där kurser och betyg registreras. Där kan du själv ta ut verifierbara intyg över dina registreringar och resultat. Ladok är kopplat till CSN.
 • EHS använder läroplattformen Canvas för kurshemsidor. Där lägger respektive lärare upp kursdetaljer, studiematerial och kommunicerar om kursen.

För att logga in i Ladok och Canvas krävs att du skaffar dig ett eduID, en slags e-legitimation för högskolevärlden. Efter andra urvalet flyttas din antagning och dina kontaktuppgifter över till Ladok och då kan du själv logga in som student.

Om du saknar svenskt personnummer kan du inte skaffa eduID, kontakta då kursadministrator@ehs.se för hjälp med registrering och tillgång till Canvas (kurshemsidor).

GÖR SÅ HÄR:

 • SKAFFA eduID så snart som möjligt eftersom det kan ta lite tid
  Instruktioner(pdf)

 • LOGGA IN I LADOK med eduID
  Det är i Ladok du ska registrera dig under registreringsperioden, den 15-30 augusti.
  Instruktioner(pdf)

 • LOGGA IN PÅ KURSHEMSIDOR I CANVAS
  Höstterminens kurshemsidor finns tillgängliga från den 12 augusti.
  Instruktioner(pdf)

Läs mer på: Studentinloggning - Ladok.

 

Introduktionsdagar 24-26 augusti

Under terminens första vecka genomförs introduktionsdagar den 24-26 augusti. Dessa dagar är obligatoriska för alla nya antagna till program på grundnivå med inriktning präst eller pastor, men även studenter som är antagna till enstaka kurser eller andra program inom avdelningen för religionsvetenskap och teologi, t ex teologiskt basår, är varmt välkomna att delta på dessa dagar. För sent antagna och distansstudenter finns också möjligheten att vara med på ett förkortat introduktionsprogram 7 september.

Introduktionsdagarna innehåller bl.a. information om studieteknik och praktisk information för att studera på EHS. Nya studenter till program på grundnivå med inriktning präst eller pastor som inte deltar (på campus eller på distans) under introduktionsdagarna kan komma att avregistreras från sina program.

Detaljerad information om introduktionsdagarna finns i schemat, men schemaläggning av dagarna kommer att vara anpassad efter de rekommendationer som ges av myndigheter under Coronakrisen. Tillgängliga sittplatser i lärosalarna kommer att vara anpassade efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det blir från och med hösten möjligt att närvara på flertalet kurser online, vilket t.ex. gör det möjligt för de studenter som befinner sig i riskgrupp att delta online. Vid online-närvaro ska studenter vara inloggade via videokamera med såväl ljud som bild. EHS fortsätter att följa utvecklingen av Covid-19 vilket kan innebära att campusmöten på kort varsel kan behöva ställas om till distansmöten eller att andra schemaändringar måste göras. Du kan hålla dig uppdaterad om högskolans övergripande information om Coronarelaterade förhållanden på EHS:s webbsida Coronainformation. Upplysningar om specifika kurser kommer att finnas på lärplattformen Canvas och i schemat. Mer information om lärplattformen Canvas och schemat finns nedan.

Schema: höstterminens kurser

Läsåret är uppdelat i fyra moduler om vardera 10 veckor. Det är vanligt att inom en modul läsa två 7,5 hp kurser parallellt eller att inom en termin läsa två 15 hp parallellt, men det finns andra kombinationer också. Höstterminen sträcker sig över årsskiftet, dvs. till och med vecka 2/2021.

Schema för höstterminen finns publicerat på vår hemsida. Där kan du klicka direkt på en av koderna för ett program, t.ex. “T1” eller söka på kurskod via länken “Bygg ditt eget schema”. Första året av våra teologiska program kallar vi för ”T1” (där bokstaven ”T” står för teologi och där siffran är årskurs).

Här är en lista av sökkoder osv. för avdelningen för religionsvetenskap och teologi som använts för sökningar i schemat:

 • T1 = Första året av våra teologiska program.
 • T1 Distans = Första året av våra teologiska program, distans heltid.
  (Kan användas för distans på deltid också och i så fall följer du kursen 5IN104 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15 hp. Denna kurs kan också sökas som fristående kurs och då utesluter du alla andra kurser i årskurs 1.)
 • T2 GT = Andra året av våra teologiska program, läser Gamla testamentet.
 • T2 NT = Andra året av våra teologiska program, läser Nya testamentet.
 • Schema fristående kurser = söka enstaka kurser.
 • Bygg ditt eget schema = för program på avancerat nivå (magister och master), t.ex. där studieplaneringen är individanpassad beroende på en students inriktning är det möjligt att bygga sitt eget schema.

 

Schemat kan tas ut som grafiskt schema eller textschema. Du kan också prenumerera på schemat och lägga in det i din egen kalender. Om en kurs inte finns i schemat kan du kolla i Canvas eller med läraren då det är möjligt att kursens erbjuds som, t.ex. en läskurs.

Schemasidan finns under fliken STUDENT: LÄNK

 

Obligatorisk undervisning

Notera att all undervisning är obligatorisk på EHS. Detta gäller såväl för föreläsningar som för seminarier och grupparbeten samt oavsett om kurserna kommer att ges på campus eller på distans.  Programmet innebär heltidsstudier och för att du ska lyckas med dina studier bör du räkna med 40 timmars arbetsvecka. De schemalagda lektionerna utgör bara en del av dina studier. Den undervisningsfria tiden behöver användas för att läsa in kurslitteratur, skriva PM och göra andra uppgifter. Om det är första gången du studerar på högskola är det särskilt viktigt att du avsätter tiden till att komma in i de akademiska studierna. Vi rekommenderar därför att du inte ska fylla upp med extrajobb under första terminen.

 

För dig som har en funktionsnedsättning

För att kunna förbereda för pedagogiskt stöd är det viktigt att du skickar in ett läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Anmälan görs via ett formulär på vår hemsida: LÄNK

Kontakta också samordnaren för pedagogiskt stöd för att boka en tid för samtal när terminen startat: monica.helles@ehs.se

 

Kurslitteratur

Det är mycket viktigt att du skaffar litteratur i god tid inför varje kursstart. För att du ska hinna läsa all litteratur och tillgodogöra dig kurserna på bästa sätt är tillgång till kurslitteraturen ett måste. Du behöver litteraturen under hela kursens gång och det kan ta tid att beställa.  På EHS bibliotek går det bara att låna ett fåtal exemplar under mycket korta perioder. Därför bör du skaffa böckerna själv. Här finns några länkar till hjälp:

Kursbeskrivningar och litteraturlistor för höstens kurser: Kurskatalog

Tips på internetbokhandlare finns på bibliotekets hemsida: EHS bibliotek

 

Studentinformation via e-post   

Högskolan använder sig av e-post för att skicka information till dig. Vi skickar till den e-postadress du har angett på Antagning.se och därför är det viktigt att du håller dina kontaktuppgifter på Antagning.se uppdaterade.

 

Studentwebb

På Studentwebben samlar vi diverse information. T.ex. finns länkar till information om aktuella stipendier: LÄNK

 

Studentkår och obligatorisk kåravgift

Studentkåren vid EHS deltar aktivt i högskolans utbildningsutveckling. Kårmedlemskap är obligatoriskt på EHS. För att studieresultat ska registreras ska kåravgift vara betald. Medlemsavgiften betalas ett par veckor efter kursstart då en faktura skickas med e-post till alla studenter. Läs om detta under rubriken ”Medlemskap i studentkåren” på studentkårens hemsida: LÄNK
 

Personuppgiftsbehandling - studenter

EHS behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig, läs mer: LÄNK 

 

Ytterligare information för dig som ny student

Under NY STUDENT finns ytterligare information om att studera på EHS. Här finns också vägbeskrivning: LÄNK

 

Specifikt för antagna till program med inriktning präst eller pastor

Du som är antagen till något av våra yrkesförberedande program bör vara medveten om att du, för att i framtiden kunna arbeta som präst eller pastor, också behöver bli antagen av respektive kyrka. Detta är en separat process som ser lite olika ut för olika kyrkor. För Svenska kyrkan är det respektive stift som sköter antagningsprocessen. För Equmeniakyrkan kan man få ytterligare information från Linnea Lidskog (linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se), 08-58 00 32 25. För övriga frikyrkor kan man kontakta en lokal församling för att få veta hur man går vidare för att bli pastorskandidat. Man behöver inte vara antagen pastors-/prästkandidat för att påbörja utbildningen.

 

Varmt välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm!