Studieavgifter

Studieavgifter

Från och med läsåret 2011-2012 krävs att studenter från länder utanför EU (Europeiska Unionen), EEA (European Economic Area) och Schweiz betalar studieavgifter vid Svenska universitet och högskolor. Avgiften för en termins studier vid Enskilda Högskolan Stockholm är 40.000 kronor. Formellt antagna utbytesstudenter är undantagna från att behöva betala studieavgift.