Erasmus+-studier

Erasmus+-studier

EHS internationella program

Skulle du vilja lära känna en annan kultur? Studera i ett annat land? Bredda din kompetens och öka din anställningsbarhet?

Sedan läsåret 2014-2015 är EHS ackrediterad inom Erasmus+-systemet. Det innebär att studenter och lärare kan studera eller undervisa på andra Erasmus+-ackrediterade högskolor i Europa. Erasmusstipendier är sökbara för alla EHS studenter. 

Erasmus+ är ett Europeiskt program för student- och lärarutbyten inom bl.a. högre studier inom Europa. EHS har ansökt och fått en charter som berättigar EHS studenter och lärare att delta i programmet.

För dig som student innebär det att du kan studera vid ett annat universitet som också är ackrediterat.

Studier skall omfatta minst 3 månader och som mest 12.

Under Erasmus+-studier har du ditt CSN som vanligt och får därutöver ett stipendium. Storleken bestäms av hur länge du är iväg samt var du är.
Här finns information >>

EHS har medel tillgängliga för studenter som skulle vilja prova att läsa utomlands en period med stöd från Erasmus+. 

EHS HAR ERASMUS-SAMARBETSAVTAL MED FÖLJANDE HÖGSKOLOR:

 

THS:s internationella program
Kontaktperson: Bjørg Farstad, bjorg.farstad@ehs.se