Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

Du anmäler dig till omtentamen via formulär på denna sida. Gäller endast salstentor. Om du får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig. Detta gör du via mejl till läraren. Anmälan ska göras senast en vecka innan datumet för omtentamen.

Inför kursens första ordinarie tentamenstillfälle behövs ingen anmälan. För regler och rutiner kring tentamen, se sidan Studentinformation under rubriken TENTAMEN.

Anmälan till omtenta på hemtentamen görs till läraren.

 

OMTENTOR SALSTENTOR

Anmälningsformulär för omtentorna läggs ut successivt.

Datum för
tentamen
Tid

Kurs (klicka på kursnamnet för formulär)