Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

För regler och rutiner kring tentamen, se sidan Studentinformation under rubrik TENTAMEN.

Om du får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig. Detta gör du via mejl till läraren.

 

OMTENTOR SALSTENTOR

Anmälningsformulär läggs ut succesivt.

Omtentor på hemtentamen i MR augusti 2019 hittar du via denna LÄNK >

Datum för
tentamen
Tid

Kurs (klicka på kursnamnet för formulär)
.