Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

Anmälan till omtentamen/registration for re-examination

Du anmäler dig till omtentamen via formulär på denna sida. Gäller endast salstentor.

Anmälan ska göras senast en vecka innan datumet för omtentamen.

Om du får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig. Detta gör du till info@ehs.se.

Inför det första ordinarie tentamenstillfället behövs ingen anmälan.
För regler och rutiner kring tentamen, se sidan Studentinformation under rubrik TENTAMEN.

Anmälan till omtenta på hemtentamen görs till läraren.

 

OMTENTOR SALSTENTOR

Anmälningsformulär läggs ut successivt.

Datum för
tentamen
Tid

Kurs (klicka på kursnamnet för formulär)
.

27 mars 2020
Fredag
9.00-12.00

Ej salstenta p g a coronaviruset. Omvandlas till annan examinsationsform. Kontakta ansvarig lärare för anmälan..
Bibeln och religionerna, Nya testamentet (5IN104, 5IN114)

Ej salsatenta p g a coronaviruset. Omvandlas till annan examinsationsform. Kontakta ansvarig lärare för anmälan.
Eastern Christian Theology (5IN371, 5IN372, 5IN373, 5IN374)

14 april 2020
Tisdag
 9.00-12.00

Ej salsatenta p g a coronaviruset. Omvandlas till annan examinsationsform. Kontakta ansvarig lärare för anmälan.
Att tolka Gud och Samhället (5IN214) 

Ej salsatenta p g a coronaviruset. Omvandlas till annan examinsationsform. Kontakta ansvarig lärare för anmälan.
Berättare, profeter och poeter, språklig kurs (5EG326)