Söka litteratur

Söka litteratur

I EHS-bibliotekskatalog kan du söka de böcker och examensarbeten som finns på EHS-bibliotek. Observera att bibliotekets utbud av E-böcker söks separat.

Om det du söker inte finns på EHS-bibliotek kan du söka vidare i andra bibliotekskataloger.

Du kan även söka vetenskapligt material på webben. Google Scholar är Googles sökmotor för att söka vetenskapligt material och omfattar tidsskriftsartiklar, preprints och abstracts m.m.