Sofia Camnerin

Sofia Camnerin

Sofia Camnerin

Biträdande rektor och utbildningsledare Avdelningen för Religionsvetenskap och teologi
sofia.camnerin@ehs.se
08-564 357 09

CV

Jag arbetar sedan hösten 2018 som lärare i systematisk teologi, biträdande rektor och utbildningsledare på Teologiska högskolan, Enskilda Högskolan Stockholm. Jag ansvarar för avdelningen religionsvetenskap och teologi. Jag har själv alltid älskat teologi, att lära och studera och är därför glad och stolt att få vara med och leda Teologiska högskolan.

Jag har disputerat i Uppsala inom systematisk teologi med livsåskådningsforskning och skrev min avhandling om feministiska teologers kritik och konstruktion av försoningsteologi. Sedan des har jag arbetat med ämnen som rör försoning, hur och på vilket sätt det är möjligt att försonas, hur teologi om försoning kan tolkas i olika situationer och kontexter.

Under en post-doc-period skrev jag tillsammans med en kollega boken ”Försonings behövs”. Jag har även arbetat med barnperspektiv, kyrkans vara och uppgift, frågor som rör församling på nya sätt, kyrkornas enhet och fördjupar mig nu i hur kyrkan kan vara för alla - välkomnande. Sårbarhet är ett viktigt motiv.