Tro & Liv Skriftserie - Teologiska samtidsstudier

Tro & Liv Skriftserie - Teologiska samtidsstudier

Vår tid liknar ingen annan. Globalisering, digitalisering, konsumism, hypermodern sjukvård och såväl ekologisk som genmanipulerad mat hör till vår vardag. Gamla kartor behöver tydas på nytt när kyrkor, församlingar och enskilda kristna navigerar i postsekulära farvatten. Tro & Liv Skriftserie ger ut litteratur som söker en teologisk förståelse av denna komplexa samtid. Här utforskas nuet med Bibeln och kyrkans rika tradition som utsiktspunkt. Vi söker närma oss samtiden, hitta ett kristet språk för det som sker runt oss och på så sätt identifiera möjligheter och fallgropar.

Bokomslag till boken Man ska vara sig själv

Tro & Liv Skriftserie är ett samarbete mellan Equmeniakyrkans medarbetarförbund och Teologiska högskolan Stockholm. Skriftseriens volymer trycks och distribueras till medlemmarna i Equmeniakyrkans medarbetarförbund. De görs även tillgängliga i elektronisk form för gratis nedladdning.

Senaste utgåvan:
"Man ska vara sig själv" - En bok om ungdomar, tro och delaktighet 
Josef Forsling, Caroline Gustavsson, Fredrik Wenell (red)

Beställ seriens böcker här >

Serieredaktör: Joel Halldorf
Redaktionsråd: Sune Fahlgren, Mats Carlsson, Curth Sandström, Linda Joelsson
Formgivare: Tomas Einarsson