Lilian och Karl Olof Nilssons forskningsstiftelse

Lilian och Karl Olof Nilssons forskningsstiftelse

"Lilian och Karl Olof Nilssons forskningsstiftelse", har som ändamål att främja dels teologisk forskning och dels fortbildning av pastorer inom Equmeniakyrkan. Stiftelsen, med säte i Malmö, kommer att dela ut stipendier och forskningsanslag till studeranden vid THS. 

Makarna Lilian och Karl Olof Nilsson, har båda arbetat med utbildning och forskning, Lilian med utbildning av lärare i religionskunskap och etik som universitetslektor/prefekt för lärarutbildningen i Malmö vid Lunds universitet/Malmö högskola, Karl Olof som barnläkare/överläkare med specialitet endokrinologi vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. 

Vill du också stödja högskolan? Läs mer här: ehs.se/forskning/stöd-ths