Bild på en allé

Högskolan delar material i Coronatid

Högskolan delar material i Coronatid

På denna sida delar vi somliga av de artiklar och texter som våra lärare, forskare, personal och doktorander skriver i den kris vårt samhälle och värld befinner sig i.

Rektor Owe Kennerberg skriver i högskolans blogg: ”I mötet med döden förändras allt”

https://www.ehs.se/content/i-m%C3%B6tet-med-d%C3%B6den-f%C3%B6r%C3%A4ndras-allt

Docent Petra Carlsson skriver i Kyrkans tidning om att delad sårbarhet kan ge social handlingskraft.

https://www.kyrkanstidning.se/teologi/delad-sarbarhet-kan-ge-social-handlingskraft?fbclid=IwAR3nEedhDg93KoM_Vq1LLQPrwyh8tb0LxUJkcoIqJAQ_gk-tJN2W9MY9V2g

Doktorand Frida Mannerfelt skriver i Kyrkans tidning om hur gudstjänster nu kan firas online.

https://www.kyrkanstidning.se/teologi/nattvard-online-har-ar-fyra-teologiska-nej-tack-och-fyra-ja?fbclid=IwAR2v-FVxsJDEk0xDUbSJCO-jF8Gpw84knsvcbJC4oBDMDW439AgHbuhQ1aI

Docent Joel Halldorf publicerar regelbundet texter ibland annat tidningarna Dagen och Expressen.

Här i tidningen Fokus: ”När vi längtar efter slutet”

https://www.fokus.se/2020/04/joel-halldorf-nar-vi-langtar-efter-slutet/?fbclid=IwAR25YYNtbuJsugOq5z_-om6mjWDcrqmAQFsdEBDRoi2NUHiv7bap__Ae8ho

Här i tidningen Dagen: ”Sabbatsvisdom för Coronakarantänen”

https://www.dagen.se/ledare/joel-halldorf-sabbatsvisdom-for-coronakarantanen-1.1692721?fbclid=IwAR2YnamvFWRiRMlGpxBR-iNXGcI9ty8eCg-8wWAvgvtuUq-bffkkKU91WTE

Här i tidningen Expressen: ”Skräcken för Corona kan få oss att växa i vishet”

https://www.expressen.se/kultur/joel-halldorf/skracken-for-corona-kan-fa-oss-att-vaxa-i-vishet/

Biträdande rektor Sofia Camnerin skriver om de existentiella frågorna och teologins roll i tidningen Dagen: ”Vad säger teologin om Corona?

https://www.dagen.se/debatt/sofia-camnerin-vad-sager-teologin-om-corona-1.1692013?fbclid=IwAR29PryMyuvheNDoaWupATrTzSX2VDxoYanY4NeMiNxDEL7gKlOJO08-5yk

Biträdande rektorerna Sofia Camnerin och Michael Hjälm skriver om teologi och utbildning i Corona-tid, i tidningen Sändaren: ”Hopp i en paradoxal tid”.

https://www.sandaren.se/kultur-teologi/tillit-och-hopp-i-en-paradoxal-tid?fbclid=IwAR3FMCQBl753YW_XfK0viLRbr30ZfEqvQSquvqY6SKaJwQ816gFgnYIpz04

Anders Jonåker, med doktorandplats vid EHS, skriver i equmeniakyrkan.se om Corona utifrån en text om Bonhoeffer.

https://equmeniakyrkan.se/det-naturliga-livet/

Ellen Vingren, doktorand vid EHS, skriver i tidningen Dagen tillsammans med teologerna Hanna Wärlegård, Maria Karlsson och Åsa Molin om att följa Jesus mitt i pandemin.

https://www.dagen.se/livsstil/bonen-bibeln-och-hjalpen-visar-en-kristen-vag-framat-i-coronatider-1.1682831?paywall=true

Docent Sune Fahlgren i debattartikel i tidningen Sändaren. "Kristen gemenskap begränsas inte till fysiska möten".

https://www.sandaren.se/ledare/gudstjansten-ar-inte-installd

Ett öppet videomöte 20 april 2020 där biträdande rektor Sofia Camnerin och Stefan Söderberg pratar om corona utifrån ett praktiskt kristet perspektiv. Publicerat av Kristen i akademin på Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=PZnoaBfQSLs&feature=share&app=desktop