Examenstillstånd

Examenstillstånd

Enskilda Högskolan Stockholm har av regeringen tillstånd att utfärda:

Högskoleexamen i mänskliga rättigheter

Högskoleexamen i teologi

Kandidatexamen i mänskliga rättigheter

Kandidatexamen i teologi

Magisterexamen i mänskliga rättigheter

Magisterexamen i teologi

Masterexamen i mänskliga rättigheter

Masterexamen i teologi

Licentiatexamen i teologi/religionsvetenskap

Doktorsexamen i teologi/religionsvetenskap