Med anledning av utbrottet av coronavirus

Med anledning av utbrottet av coronavirus

2020-03-25

All campusundervisning är inställd och undervisningen sker tills vidare via EHS lärplattform. Det är alltså inte längre tillåtet att bedriva undervisning med studenter på campus.

Undervisning som med nödvändighet inbegriper praktisk övning, som till exempel vissa moment inom praktisk teologi, pausas tills vidare.

Lokalerna i Bromma är öppna för dem som kanske inte har någon annan lämplig plats att arbeta på. Men känner du minsta förkylningssymtom (snuva, hosta, halsont, feber) får du inte vistas i EHS lokaler. Och du ska stanna hemma till du varit symtomfri i minst två dygn.

Alla som kan, bör arbeta hemifrån.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Folkhälsomyndighetens webbsida om coronaviruset:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

Regarding the coronavirus - In English