Enskilda Högskolan Stockholm söker ny rektor

Enskilda Högskolan Stockholm söker ny rektor

Om högskolan

Enskilda Högskolan Stockholm, EHS bedriver utbildning och forskning inom teologi och mänskliga rättigheter. Teologiska högskolan Stockholm (THS) är gemensam benämning på våra båda teologiska avdelningar, och Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati (HMR) är benämningen för våra olika utbildningar i mänskliga rättigheter och demokrati.

Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter, samt kandidat-, magister-, masterexamen i teologi, och sedan 2016 licentiat- och doktorsexamen i teologi/religionsvetenskap. Idag studerar årligen 600 - 700 studenter vid högskolan som har ett 30-tal lektorer anställda, varav hälften är docenter eller professorer.

EHS har externfinansierade forskningsprojekt och bedriver även uppdragsverksamhet av olika slag. Genom omfattande internationella kontakter och nära samarbete med flera svenska och nordiska universitet, erbjuder EHS möjligheter för både studenter och lärare till utbyte och gemensamma forskningsprojekt.

Enskilda Högskolan Stockholm är ett av Equmeniakyrkan helägt aktiebolag med så kallad särskild vinstutdelningsbegränsning, dvs ett icke vinstdrivande aktiebolag. Högskolan leds av en styrelse som ägaren utser vid bolagsstämman. Högskolans campus ligger i Bromma men viss utbildning genomförs också i Södertälje.

Högskolan har sedan sin tillkomst utvecklats och successivt vuxit. Högskolan blev 1997 pionjär genom att vara först i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Vid sidan av utbildningsprogrammet för blivande pastorer i Equmeniakyrkan är det många blivande präster i Svenska kyrkan som läser sin akademiska utbildning på THS och 2016 inleddes ett samarbete med Sankt Ignatios Akademi för att möjliggöra utbildning av präster och församlings­pedagoger för de ortodoxa kyrkorna.

Om rektorstjänsten

Nuvarande rektor går i pension så därför söker vi nu en rektor som kan fortsätta leda och utveckla högskolan, representera och stärka högskolans gemensamma identitet och förvalta det som byggts upp.

Rektor har det övergripande ansvaret för högskolans utbildningar och forsknings- och utvecklings­arbete samt för samverkan med det omgivande samhället.

Som del i en ny ledning ska rektor bidra till att skapa en effektiv organisation för en växande högskola.

Rektor är också högskolans verkställande direktör med ansvar enligt aktiebolagslagen.

Vi söker dig som

Har förmåga att ta ledarpositionen på högskolan och som gärna har erfarenhet av att leda i förändring. Kan se och förverkliga framtida möjligheter och omfamnar ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Har erfarenhet av att vara chef med personalansvar och kan förvalta och utveckla ekonomiska resurser.

Har god ledarskapsförmåga, personlig integritet och är prestigelös samt kan prioritera och fatta beslut. Har ett coachande förhållningssätt och kan skapa delaktighet och engagemang bland medarbetare och studenter.

Uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor och har förmåga att leda det akademiska och pedagogiska arbetet vidare och verka för hög kvalitet i utbildning och forskning. Det är meriterande om den egna forskningen och undervisningen är relevant för högskolans profilområden.

Är en skicklig kommunikatör som kan bygga goda relationer med högskolans samarbetspartners och finansiärer. Har vana av att vårda nätverk och förutsättningar att kunna verka i såväl nationella som internationella sammanhang.

Förstår och uppskattar civilsamhället och dess organisationer och är förtrogen med kyrkliga sammanhang, gärna med en förankring i Equmeniakyrkan.

Vill vara med och utveckla högskolans profil med utbildning och forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans.

Ansökan och övrig info

Uppdraget som rektor skulle i begränsad omfattning kunna kombineras med egen forskning och undervisning. Tillträde planeras till sommaren 2021.

Frågor besvaras av styrelsens ordförande Helena Höij, helena.hoij@ehs.se eller 070-4940194.

Ansökan bestående av CV samt ett brev som kort svarar på annonsens önskemål om erfarenheter och egenskaper och förklarar varför du är intresserad av uppdraget skickas senast 23 november till helena.hoij@ehs.se. Urval kan komma att ske fortlöpande under processen så ansök gärna tidigt.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.