Kontakt

Kontakt

 

Enskilda Högskolan Stockholm
Post- och besöksdress:
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Plusgiro: 709499-8
Bankgiro: 5838-7184
Org.nr: 556947-8968
Vägbeskrivning
e-post: info@ehs.se
Tel: 08-564 357 00 
Fax: 08-564 357 06

Intyg, registerutdrag, studieförsäkran
Login anställda EHS
Login EHS styrelse

 

Ledning

Ledning

Kennerberg, Owe, rektor, 08-564 357 01
Camnerin, Sofia, biträdande rektor och utbildningsledare Avdelningen för Religionsvetenskap och teologi, 08-564 357 09
Hjälm, Michael, biträdande rektor Avdelningen för Östkyrkliga studier
Lindkvist, Linde, biträdande rektor Avdelningen för Mänskliga rättigheter

Administration

Administration

Berglund, Carl Johan, studierektor, 08-564 357 19
Bursać Džalto, Bojana, kommunikationschef
Farstad, Bjørg, ekonomi-, löne- och kursadministratör, ansvarig för EHS internationella program. 08-564 357 20
Hannfors, Henriksamordnare för pedagogiskt stöd. 08-564 357 25
Helles, Monica, studievägledare mänskliga rättigheter. 08-564 357 04, 072-393 89 54
Lindvall, Anne-Christine, bitr. studierektor för forskarutbildningen
Mark Sluys, studierektor, studievägledning teologi/religionsvetenskap. 08-564 357 03
Ström, Per, vaktmästare. 08-564 357 14
Tonneman, Sophia, informationsansvarig. 08-564 357 02

Bibliotek

Bibliotek

Hannfors, Henrik, bitr. bibliotekarie. 08-564 357 25 
Tegeman, Liv, bibliotekarie. 08-564 357 25
Troselius, Nils, bitr. bibliotekarie. 08-564 357 25

Bibelvetenskap med religionshistoria

Bibelvetenskap med religionshistoria

Alm, Jessica, doktorand
Berglund, Carl Johan, teol.dr, pastor
Eurell, John-Christian
, doktorand
Forsling, Josef, teol.dr, högskolelektor. 08-564 357 16
Häggström, Sara, doktorand, pastor 
Kazen, Thomas, professor, pastor. 08-564 357 15
Larsson, Ernils, lektor, timlärare
Plantin, Lisa, doktorand, pastor
Roitto, Rikard, docent, högskolelektor, pastor 08-564 357 11
Stenström, Hanna, teol.dr, högskolelektor, präst. 08-564 357 23
Viberg, Åke, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 18

Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Asserhed, Björn, doktorand, pastor
Appelfeldt, Joel, doktorand
Fahlgren, Sune, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare, pastor. 08-564 357 10
Falk, Ann-Christine, doktorand, pastor
Hallonsten, Simon, doktorand
Hilding, Sara, logonom, timlärare
Hjälm, Michael, teol.dr, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66
Ideström, Jonas, docent, präst
Lidén, Sven-Gunnar, doktorand, pastor
Lloyd, Christina, lektor, timlärare
Lockneus, Elin, doktorand, präst
Naeslund, Lars, professor
Mannerfelt, Frida, doktorand
Melder, Cecilia, teol.dr, högskolelektor, präst. 08-564 357 24
Myrelid, Pernilla, doktorand
Roos, EwaMaria, logonom. 08-564 357 22 Tjänstledig
Stangeland Kaufman, Toneprofessor
Strömner, Daniel, doktorand, pastor
Toll, Torbjörn, doktorand. 076-807 13 73
Vingren, Ellen, doktorand
Winell, Anneliteol.dr, högskolelektor, 08-564 357 16

Religion-kultur-samhälle

Religion-kultur-samhälle

Nordquist, Kjell-Åkeprofessor
Winell, Anneli, teol.dr, högskolelektor, programansvarig, 08-564 357 16

Systematisk teologi och kyrkohistoria med missionsvetenskap

Systematisk teologi och kyrkohistoria med missionsvetenskap

Bergsviker, Ulf, doktorand, pastor
Camnerin, Sofia, lektor, pastor
Carlsson, Petra, docent, högskolelektor, präst, ämnesföreträdare. 08-564 357 07
Enochsson, Åsa, doktorand, präst
Dahlén, Rune Wteol.dr, timlärare, pastor
Gunner, Görandocent, högskolelektor, pastor. 08-564 357 21

Halldorf, Joeldocent, högskolelektor. 08-564 357 11
Karlsson, Jenny, doktorand, präst
Koij, Sabina, doktorand, präst
Kristensson Uggla Bengt, professor. 070-569 18 95
Lindqvist, Ewa, doktorand, präst
Molin, Emma, doktorand
Ravn Tue. doktorand
Seltman, Fredrik, doktorand
Sverker, Joseph, teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 10
Sörman, Anne, doktorand, präst
Thaarup Jörgen, teol.dr, timlärare, pastor
Wigorts Yngvesson Susanneprofessor. 08-564 357 07
Willemsen, Gerard, PhD, timlärare, 08-580 031 85

Östkyrkliga studier

Östkyrkliga studier

Dzalto, Davor, professor
Gobena, Abate, doktorand
Hjälm, Michael, teol. drhögskolelektorCampus Södertälje. 08-550 980 66
Hjälm, Miriam, fil. dr, lektor
Hovorun, Cyril, professor, archimandrite
Lindvall, Anne-Christine, PhD, verksamhetschef Östkyrkliga studier
Rubenson, Samuel, professor

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Bexelius, Maria, doktorand, adjunkt
Camnerin, Sofia, lektor
Collste, Göran, professor
Gunner, Göran,
docent, högskolelektor. 08-564 357 21
Helles, Marco, Th.M., timlärare
Johansson Dahre, Ulf, docent, högskolelektor. 08-564 357 24
Jyrwall Åkerberg, Annika, jur.kand., timlärare
Lindkvist, Linde, fil.dr, högskolelektor. 08-564 357 05
Massarsch, Anna, jur.kand., timlärare
Nordquist, Kjell-Åke, professor
Palmgren, Bengt, doktorand, timlärare
Sundkvist, Emma, doktorand, timlärare
Sundström, Karin, doktorand, timlärare
Thorin, Maria, doktorand
Wigorts Yngvesson, Susanne, professor. 08-564 357 07
Winell, Anneli, teol.dr, högskolelektor, 08-564 357 16

Kontaktpersoner mellan studenter och samfund

Kontaktpersoner mellan studenter och samfund

Hyldéen Gärtner, Elin, Vikarierande. Stiftsadjunkt för prästrekrytering i Stockholms stift
08-508 940 64

Hagevi, Cicci, Equmeniakyrkan, 070-972 40 90

Lidskog, Linnéa, Equmeniakyrkan, 08-58 00 32 25

Westblom, Ann. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i pastorsutbildningen, 073-962 46 76

Kaplaner på THS

Kaplaner på THS

För Svenska kyrkan:
Anita Elweskiöld

anita.elweskiold@svenskakyrkan.se
Telefon: 0709555174

För Equmeniakyrkan:
Jonas Eveborn

jonas.eveborn@equmeniakyrkan.se
Telefon: 0730208753
För Ortodoxa kyrkan:
Serafim Smensgård
serafim.smensgard@sanktignatios.org
Telefon: 0790681855

Enskilda Högskolans växel: 
tel 08-564 357 00