E-post: biblioteket@ehs.se

Tel: 08-564 357 25

Öppettider:
Månd-torsd 8.00-16.30, 
Fredag 08.00-15.00.

Biblioteket är digitalt bemannat under nedanstående tider. Vi ger service och svarar på frågor via e-post eller Zoom vid behov. 

Månd-fred 10.30-15.00
(Lunch 12.00-13.00)

Högskolans studenter och personal har tillgång till biblioteket med inpasseringsbricka utöver angivna tider. För närmare information kontakta högskolans vaktmästare.

Free trial - Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online

Free trial - Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online

The encyclopedia contains the most current state of knowledge on the origins and development of the Bible in the canons within Judaism and Christianity.
It documents the history of biblical reception, not only in Christian churches and the Jewish Diaspora, but also in Islam, other non-Western religious traditions and movements. 
For off-campus-access

Free trial from 15.09.2020 - 30.11.2020

Välkommen till EHS-bibliotek!

Välkommen till EHS-bibliotek!

På EHS-bibliotek kan du söka information inom högskolans ämnesområden teologi/religionsvetenskap och mänskliga rättigheter. Bibliotekets bestånd är främst tänkt för högskolans studenter och personal. Övriga är också välkomna att låna om de ger ett bidrag till Enskilda högskolan Stockholms Stipendiefond (se Låneregler för ytterligare information).

Sök i Libris

Sök i Libris

Sök i LIBRIS

Biblioteket i coronatid - FAQ:

Med anledning av Covid-19 pandemin har även bibliotekets verksamhet anpassats för att motverka smittspridningen. Bl.a. finns det färre studieplatser tillgängliga och service ges digitalt.

 Hur kontaktar jag bibliotekarie?

  • Du når bibliotekarie via biblioteket@ehs.se. Det digitala konferensprogrammet Zoom används också vid behov. Digital service gäller även när du är på Campus Bromma.

Var hittar jag kurslitteraturen?

  • Du hittar tryckt kurslitteratur på kurshyllan till vänster när du kommer in i biblioteket (obs! ny placering). Tidigare 1-dagarslån har förlängd lånetid till en vecka. Elektronisk kurslitteratur hittar du via Ebscohost plattformLänkar till en externa sida. på bibliotekets startsida. Inloggningsinstruktioner hittar du på dina kurshemsidor i Canvas.

 Hur skaffar jag ett låntagarkonto?

 Hur lånar jag böcker?

  • Du lånar böcker själv i självbetjäningsdatorn nedanför trappan till höger i biblioteket (obs! ny placering). Följ instruktionerna på väggen ovanför datorn.

 Hur återlämnar jag böcker?

  • Du återlämnar böcker själv i självbetjäningsdatorn nedanför trappan till höger i biblioteket (obs! ny placering). Följ instruktionerna på väggen ovanför datorn.

 Vad händer om jag återlämnar en bok för sent?

  • Inga förseningsavgifter utgår under pandemin.

 Kan jag använda bibliotekets studieplatser?

  • Ja, men studera i möjligaste mån hemma och ge plats åt de som inte kan studera hemma. Kom ihåg att hålla avstånden!

 

 

ix Theo

ix Theo

The IxTheo is a comprehensive bibliography for theology and religious studies. It is possible to search not only for articles, but also for monographs, databases and relevant Internet links.

Free trial until the end of 2020.

Free trial until the end of 2020.

HeinOnline's International Core package provides access to 300+ years of information on political development and the complete history of the creation of government and legal systems around the world. For off-campus access

E-post: biblioteket@ehs.se

Tel: 08-564 357 25

Öppettider:
Månd-torsd 8.00-16.30, 
Fredag 08.00-15.00.

Biblioteket är digitalt bemannat under nedanstående tider. Vi ger service och svarar på frågor via e-post eller Zoom vid behov. 

Månd-fred 10.30-15.00
(Lunch 12.00-13.00)

Högskolans studenter och personal har tillgång till biblioteket med inpasseringsbricka utöver angivna tider. För närmare information kontakta högskolans vaktmästare.

Free trial - Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online

Free trial - Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online

The encyclopedia contains the most current state of knowledge on the origins and development of the Bible in the canons within Judaism and Christianity.
It documents the history of biblical reception, not only in Christian churches and the Jewish Diaspora, but also in Islam, other non-Western religious traditions and movements. 
For off-campus-access

Free trial from 15.09.2020 - 30.11.2020